Informace o publikaci

Proteomic profiling of human embryonic stem cell-derived microvesicles reveals a risk of transfer of proteins of bovine and mouse origin

Název česky Proteomická analýza mikrovezikulů produkovaných lidskými embryonálními kmenovými buňkami odhalila riziko přenosu proteinů bovinního a myšího původu
Autoři

KUBÍKOVÁ Iva KONEČNÁ Hana ŠEDO Ondrej ZDRÁHAL Zbyněk ŘEHULKA Pavel HŘÍBKOVÁ Hana ŘEHULKOVÁ Helena HAMPL Aleš CHMELÍK Josef DVOŘÁK Petr

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Cytotherapy
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1465324909702804?via%3Dihub
Doi http://dx.doi.org/10.1080/14653240802595531
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova human embryonic stem cell; hESC
Popis ÚVOD: Mikrovezikuly (MV) uvolňované z plazmatické membrány eukaryotních buněk, včetně lidských embryonálních kmenových buněk (hESC), obsahují proteiny, lipidy a různé RNA a slouží jako prostředek mezibuněčné komunikace. Kromě těchto komponent mohou ovšem obsahovat také imunogenní membránové domény nebo infekční částice pocházející z xenogenních složek kultivačních médií. MV tak mohou představovat potenciální riziko pro klinické aplikace buněčných terapií. METODIKA: V této práci jsme testovali schopnost hESC a jejich nejčastěji užívaných podpůrných buněk, myších embryonálních fibroblastů (MEF), produkovat MV. Zjistili jsme, že hESC produkují MVs ve značném množství, zatímco u mitoticky inaktivovaných MEF jsme MV nedetekovali. Dále jsme použili kombinovaný proteomický přístup, abychom identifikovali hlavní proteiny tvořící MV produkované hESC za standardních kultivačních podmínek v přítomnosti xenogenních podpůrných buněk. VÝSLEDKY: V izolované frakci MV jsme identifikovali celkem 22 proteinů, včetně 5 unikátních druhů, které byly popsány jako vysoce exprimované u invazivních nádorů a které se podílí na buněčné aktivaci, metastázování a na inhibici apoptózy. Dále jsme zjistili, že MV produkované hESC obsahují imunogenní složky apolipoprotein a transferin, který je zdrojem Neu5Gc, a také myší retrovirový Gag protein. DISKUZE: Tyto výsledky naznačují, že MV představují mechanismus podílející se u hESC na vzájemné komunikaci; kromě toho slouží také jako potenciální přenašeče imunogenních nebo patogenních složek získaných z kultivačního prostředí. Naše práce upozorňuje na potenciální nebezpečí při použití hESC, které přišly do kontaktu se zvířecími proteiny nebo buňkami.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info