Informace o publikaci

Chromatin dynamics during DSB repair

Název česky Dynamika chromatinu během reparace DSB
Autoři

FALK Martin LUKÁŠOVÁ Emilie GABRIELOVÁ Barbora ONDŘEJ Vladan KOZUBEK Stanislav

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Biochimica et Biophysica Acta, Molecular Cell Research
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Biofyzika
Klíčová slova chromatin structure; DNA damage; double-strand breaks (DSB); DNA repair; exchange aberration; genomic instability
Popis Ukazujeme, že dvouřetězcové zlomy DNA indukované jak v řídkém tak hustém chromatinu jsou reparovány pouze v chromatinu o nízké hustotě. Byl pozorován pouze limitovaný pohyb sporadických DSB, související s dekondenzací chromatinu v místě poškození. Tento pohyb často vedl k protruzi DSB do jaderných domén s nízkou hustotou chromatinu a klastrování některých DSB v těchto prostorech, jak vyplynulo z in vivo experimentů. Předpokládáme, že v těchto klastrech může docházet k nesprávnému spojení konců DNA a následně výměnným aberacím.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info