Informace o projektu

Informace o projektu
Využití kombinace laserových mikrosvazkových a cytometrických technik ke studiu struktury a dynamiky lidského genomu

Kód projektu
IAA1065203
Období řešení
1/2002 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Klíčová slova
optical-tweezers; optical-scalpel; high-resolution-cytometer; confocal- microscopy; chromatin-struct
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Vysoké učení technické v Brně

Podstatou projektu je využít metod a experimentálních sestav optické pinzety, optického skalpelu a automatizovaného cytometru, které byly vyvinuty za finanční podpory předcházejících projektů, ke studiu mechanických vlastností a uspořádání interfázního chromatinu v jádrech živých i fixovaných lidských buněk. Teoretické a experimentální zkušenosti interdisciplinárního týmu řešitelů budou využity: - k fluorescenčnímu barvení chromatinu živých buněk, - k laserem indukované fúzi živých fluorescenčně označených buněk, - k topologické analýze rozložení obarvené oblasti chromatinu v jádrech živých a fixovaných buněk, - ke vnášení fluorescenčně obarvených nanosond do jádra živé buňky, optickému zachycení sondy a vymezení prostoru, který je pro sondu nedostupný, s mikrometrovým rozlišením, - ke studiu mechanických vlastností chromatinu s využitím optických manipulací s vhodnými sondami. Získané poznatky budou využity pro vývoj nových diagnostických metod.

Výsledky

Využít kombinace laserových mikrosvazkových a cytometrických technik ke studiu struktury a dynamiky lidského genomu.

Publikace

Počet publikací: 12


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info