Informace o publikaci

Quantitative proteomic analysis of lung carcinoma cell line transfected by mutant p53 gene sequences

Logo poskytovatele
Název česky Kvantitativní proteomová analýza buněčné linie plicního karcinomu transfekované mutantními sekvencemi proteinu p53
Autoři

BOUCHAL Pavel HRSTKA Roman HERNYCHOVÁ Lenka LINK Marek TAMBOR Vojtěch HOLEŠÍNSKÁ Pavlína VOJTĚŠEK Bořivoj

Rok publikování 2009
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis V rámci této studie byla zavedena kvantitativní proteomická metoda na bázi LC-MS/MS pro komparativní protemovou analýzu buněčné linie plicního karcinomu H1299 transfekované dvěma mutantními sekvencemi proteinu p53(hot-spot mutatace v kodonech 175 a 273. Vlastní analytická metoda zahrnovala značení tryptických peptidů značkami iTRAQ 8-plex, separaci peptidů dvourozměrnou kapalinovou chromatografií (SCX and RP-LC) následovanou tandemovou hmotnostní spektrometrií na platformě MALDI-MS/MS (iTRAQ-2DLC-MS/MS). Základní cíle byly: (1) zjistit spektrum proteinů detekovatelné tímto přístupem, (2) kvantitativně srovnat proteomové profily buněk lišících se pouze danou mutací po učinku 17-(allylamino)-17-demethoxygeldanamycinu (17-AAG). Studie vedla k reprodukovatelné identifikaci 411 proteinů. Účinek 17-AAG na buňky nesoucí p53 R175H mutanta vedl k signifikantní indukci šesti heat-shock proteinů (Hsp90 alpha, Hsp71, Hsp70, Hsp60, HSPA5, 10 kDa heat shock protein) a ke snížení hladiny elongačního faktoru 2. Stejný účinek 17-AAG na buňky nesoucí mutanta p53 R273H vedl k velmi podobnému expresnímu profilu. Navíc byla zvýšena hladina Hsp71, zatímco hladiny vimentinu a histonu H2B type 1-N byly významně sníženy. Lze říci, že naše výsledky jsou v souladu s úlohou 17-AAG jako inhibitoru Hsp90. Ukázali jsme, že účinek 17-AAG je spojen s úlohou p53 v apoptóze a že dva mutanti p53 mají různý fenotypový projev na základě různé stability a konformace proteinu p53. Zde prezentovaný proteomický přístup bude dále doplněn komparativní analýzou na úrovni cDNA ke získání kompletního pohledu na studovaný biologický problém.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info