Informace o publikaci

Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Autoři

CHYTRÝ Milan LÁNÍKOVÁ Deana LOSOSOVÁ Zdeňka SÁDLO Jiří OTÝPKOVÁ Zdenka KOČÍ Martin PETŘÍK Petr ŠUMBEROVÁ Kateřina NEUHÄUSLOVÁ Zdenka HÁJKOVÁ Petra HÁJEK Michal KRÁLOVÁ Štěpánka KARIMOVÁ Katrin DANIHELKA Jiří TICHÝ Lubomír MICHALCOVÁ Dana HÁJEK Ondřej KUBOŠOVÁ Klára

Rok publikování 2009
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Monografie Vegetace České republiky systematicky shrnuje výsledky více než osmi desetiletí výzkumu našich rostlinných společenstev. Kromě podrobného popisu floristické skladby, ekologie, dynamiky a rozšíření typů přirozené i člověkem ovlivněné vegetace jsou v ní poprvé uveřejněny synoptické tabulky druhového složení a mapy rozšíření všech fytocenologických asociací naší vegetace. Ty jsou výsledkem rozsáhlé analýzy desítek tisíc fytocenologických snímků z České národní fytocenologické databáze. Na rozdíl od podobných zpracování vegetace jiných zemí, byly všechny u nás rozlišené asociace přesně formálně vymezeny pomocí floristického složení, což umožňuje využít počítačový expertní systém a jednoznačně přiřadit porosty zaznamenané v terénu k asociacím popsaným v této monografii. Druhý díl z plánovaných čtyř je věnován převážně bylinné vegetaci člověkem vytvořených a silně ovlivněných stanovišť, jako jsou intravilány měst a vesnic, okolí průmyslových a zemědělských podniků, okraje cest, silnic a železnic, polní kultury, lesní paseky a zdi. Současně tento díl přináší charakteristiku přirozené vegetace skal, sutí, lesních okrajů a porostních světlin. Tato vegetace je členěna do 8 fytocenologických tříd, 32 svazů a 119 asociací.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info