Informace o publikaci

Maple as an Instrument for Connection School and Practice

Název česky Maple jako nástroj pro spojení školy a praxe
Autoři

HŘEBÍČEK Jiří CHVÁTALOVÁ Zuzana

Rok publikování 2009
Druh Článek ve sborníku
Konference Proceedings of 8th International Conference on Applied Mathematics (APLIMAT 2009)
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Informatika
Klíčová slova system Maple; education; practice; model; financial analysis; company performance; mathematical modeling;
Popis Příspěvek se zabývá v první části obecnými aspekty při zadávání témat závěrečných studentských prací, kdy je třeba obracet se k problematice určené praxí při využití vhodných prostředků informačních a komunikačních technologií, dále prezentuje konkrétní ukázky využití systému Maple při zpracování závěrečných prací na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně a zmiňuje aktuální verzi systému Maple 12.
Související projekty: