Informace o publikaci

Oscillation and spectral theory for symplectic difference systems with separated boundary conditions

Logo poskytovatele
Název česky oscilační a spektrální teorie pro symplektické diferenční systémy se separovanými okrajovými podmínkami
Autoři

DOŠLÝ Ondřej KRATZ Werner

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj J. Difference Equ. Appl.
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Obecná matematika
Klíčová slova Discrete eigenvalue problem; symplectic difference system; multiplicity of a focal point; finite eigenvalue; discrete oscillation; Rayleigh's principle
Popis Je studován symplektický diferenční systém s obecnými separovanými okrajovými podmínkami obsahující spektrální parametr. Je dokázána tzv. oscilační věta, která dává do souvislosti počet nulových bodů jisté konjugované báze systému a počet konečných vlastních hodnot, které jsou menší nebo rovny dané hodnotě spektrálního parametru. Pak je dokázá Rayleightův princip pro variační popis konečných vlastních hodnot a vlastních vektorů. Hlavní roli při studiu problému hraje konstrukce, při které je původní systém s obecnými separovanými okrajovými podmínkami transformován na systém na větším intervalu s Dirichletovými hraničními podmínkami.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info