Informace o projektu
Diferenční rovnice a dynamické rovnice na "time scales" II

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA201/07/0145
Období řešení
1/2007 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
Symplektický systém, kvadratická funkcionál, Riccatiho rovnice, pololineární rovnice, asymptotická teorie, oscilační vlastnosti
Spolupracující organizace
Mendelova univerzita v Brně
Vysoké učení technické v Brně

Projekt navazuje na stejnojmenný projekt 201/04/0580. Pozornost bude zaměřena na podobnou problematiku, budou akcentovány směry, kde bylo v předchozím období dosaženo významných výsledků. Zejména se budeme soustředit na následující speciální okruhy:

  • kvalitativní teorie lineárních, pololineárních a kvazilineárních diferenčních rovnic 2. řádu.
  • symplektické diferenční systémy a příslušející Riccatiho maticové rovnice s aplikacemi výsledků v teorii podmínek optimality 2. řádu.
  • asymptotické vlastnosti řešení lineárních a nelineárních diferenčních systémů, včetně systémů se zpožděním.
  • symplektické systémy na time scales, budování sjednocující teorie diferenciálních a diferenčních systémů
  • kvalitativní teorie dynamických rovnic 2. řádu na time scales.

Publikace

Počet publikací: 55


Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info