Informace o publikaci

Způsob formulace ošetřovatelských diagnóz, intervencí a očekávaných výsledků ošetřovatelské péče s ohledem na vzdělání všeobecných sester

Autoři

POSPÍŠILOVÁ Alena KYASOVÁ Miroslava JUŘENÍKOVÁ Petra

Rok publikování 2010
Druh Článek ve sborníku
Konference Práce pomáhajících profesí v oblasti zdravotnictví a sociální péče
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Ostatní lékařské obory
Klíčová slova formulation Nursing diagnosis, formulation nursin interventions, formulation nursing outcomes.
Popis Abstrakt Cíl: Zjistit rozdíl ve způsobu formulace ošetřovatelských diagnóz, intervencí a očekávaných výsledků ošetřovatelské péče s ohledem na dosažené vzděláním všeobecných sester. Východiska: V České republice (dále jen ČR), dle našeho názoru, vykazuje ošetřovatelská dokumentace velkou nejednotnost. Cílem šetření bylo zjistit, jakým způsobem všeobecné sestry formulují ošetřovatelské diagnózy, intervence, očekávané výsledky ošetřovatelské péče. Metody: Dotazníkové šetření – 159 respondentů, test dobré shody, Studentovo rozdělení, hladina významnosti 0,05. Výsledky: Byl prokázán statisticky významný rozdíl v udávaném způsobu formulace ošetřovatelských diagnóz mezi všeobecnými sestrami s nižším než vysokoškolským vzděláním a vysokoškolsky vzdělanými všeobecnými sestrami. Naopak, v udávaném způsobu formulace ošetřovatelských intervencí a očekávaných výsledků ošetřovatelské péče, nebyl prokázán statisticky významný rozdíl mezi všeobecnými sestrami s nižším než vysokoškolským vzděláním a vysokoškolsky vzdělanými všeobecnými sestrami. Závěry: Nejvíce všeobecných sester se domnívá, že formulují ošetřovatelské diagnózy (34,34 %), intervence (35,64 %) i očekávané výsledky ošetřovatelské péče (31,61 %) všichni na pracovišti shodně dle zvyklosti oddělení. Způsob, jak je tato shoda formulace zajišťována, však další analýzou zjištěných faktů nebyl prokázán.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info