Informace o publikaci

Life and Professional Careers of Czech School Headteachers: From the Stage of Professional Certainty to New Challenges

Název česky Životní a profesní dráha ředitelů základních škol: od fáze profesní jistoty k novým výzvám
Autoři

POL Milan HLOUŠKOVÁ Lenka NOVOTNÝ Petr SEDLÁČEK Martin

Rok publikování 2010
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Jak potvrzuje mnoho empirických zjištění z rozmanitých školních prostředí, řídit a vést školy z pozice ředitele se stává stále více všestranným a komplexním úkolem. Práce ředitele je vázána na mnohé životní okolnosti profesního i osobního rázu. Data z prezentovaného výzkumu ukazují, že skutečný výkon role ředitele má vlastní vnitřní dynamiku. Fáze vývoje životní a profesní dráhy ředitelů popisujeme v příspěvku v chronologickém pořadí. Prezentace navazuje na předchozí konferenční vystoupení na konferenci ECER 2008 (Decisive Moments in the Development of Life and Professional Careers of Czech Headteachers) a ECER 2009 (Quest for the Stages of Life and Professional Careers of Czech School Headteachers).
Související projekty: