Informace o publikaci

Opening Stages of Basis School Headteachers´ Professional Careers

Autoři

POL Milan HLOUŠKOVÁ Lenka NOVOTNÝ Petr SEDLÁČEK Martin

Rok publikování 2010
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Kapitola rozpracovává počáteční fáze výkonu ředitelské funkce: vstup do pozice ředitele. Jsou prezentovány některá typická stádia dráhy ředitele, obzvláště rozhodování o kariéře ředitele (stát se ředitelem), převzetí funkce a adaptace na novou profesní roli. Významné životní události spojené s počátkem výkonu funkce ředitele jsou popsány prostřednictvím narativního výzkumného přístupu. Retrospektiva umožňuje odhalit interakci mezi významnými životními událostmi a kariérou. Text také podporuje hypotézu, že v různých fázích ředitelské dráhy se proměňuje tak způsob řízení školy.
Související projekty: