Informace o publikaci

Weyl-Titchmarsh theory for time scale symplectic systems on half line

Název česky Weylova-Titchmarshova teorie pro symplektické systémy na časových škálách na polopřímce
Autoři

ŠIMON HILSCHER Roman ZEMÁNEK Petr

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Abstract and Applied Analysis
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.hindawi.com/journals/aaa/differential.difference.equations/
Doi http://dx.doi.org/10.1155/2011/738520
Obor Obecná matematika
Klíčová slova Time scale; Time scale symplectic system; Weyl-Titchmarsh theory; M(lambda)-function; Lagrange identity; Weyl disk; Weyl circle; Limit point case; Limit circle case; Linear Hamiltonian system; Discrete symplectic system; Eigenvalue problem
Přiložené soubory
Popis V tomto článku jsme vybudovali Weylovu-Titchmarshovu teorii pro symplektické systémy na časových škálách. Zavedli jsme M(lambda)-funkci, studovali její vlastnosti, konstruovali příslušný Weylův disk a Weylovu kružnici a odvodili jejich geometrickou charakterizaci včetně vzorců pro jejich střed a maticový poloměr. Podobné vlastnosti jsme také odvodili pro limitní disk. Zavádíme pojmy limitního bodu a limitní kružnice pro náš systém a dokázali několik ekvivalentních podmínek pro limitní bod a jednu podmínku pro limitní kružnici. Také jsme definovali Greenovu funkci pro přidružený nehomogenní systém, pomocí níž jsme odvodili další vlastnosti systému v limitním bodu nebo v limitní kružnici. Tato práce zobecňuje diskrétní teorii, která byla nedávno publikována v časopise (Applied Mathematics and Computation).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info