prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc.

proděkan pro informační systémy a ekonomiku Přírodovědecké fakulty


kancelář: pav. 08/02028
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Přírodovědecká fakulta
Pracovní zařazení Proděkan pro informační systémy a ekonomiku

Členství v akademických orgánech

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Ústav matematiky a statistikyPřírodovědecká fakulta
Pracovní zařazení Profesor
kancelář pav. 08/02028Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
telefon 549 49 4226
e-mail
www http://www.math.muni.cz/~hilscher

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 1023
Interní informace Portál MU IS MU