Intrakraniální nádory – diagnostika a terapie

Základní údaje

Originální název Intrakraniální nádory – diagnostika a terapie
Autoři
Pavel Fadrus
Radek Lakomý
P. Hübnerová
Ondřej Slabý
Miloš Keřkovský
Tomáš Svoboda
Václav Vybíhal
Eduard Neuman
Soňa Kryštofová
Marek Sova
Martin Smrčka

Další údaje

Citace FADRUS, Pavel, Radek LAKOMÝ, P. HÜBNEROVÁ, Ondřej SLABÝ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Tomáš SVOBODA, Václav VYBÍHAL, Eduard NEUMAN, Soňa KRYŠTOFOVÁ, Marek SOVA a Martin SMRČKA. Intrakraniální nádory – diagnostika a terapie. Interní medicína pro praxi, 2010, roč. 12, 7 a 8, s. 376-381. ISSN 1212-7299.
Originální jazyk čeština
Obor Ostatní obory vnitřního lékařství
Druh Článek v odborném periodiku
Klíčová slova brain tumors; surgery; stereotactic biopsy; immunochemistry; radiation therapy; chemotherapy

Anotace

Primární maligní mozkové nádory představují sice pouze 2 % všech neoplazmat dospělých, ale způsobují relativně poměrně vyšší morbiditu a mortalitu. Podle aktuálně platné klasifikace WHO jsou rozděleny do jednotlivých skupin na základě jejich tkáňového původu a diagnostické imunohistochemie. V článku jsou zmíněny všechny hlavní skupiny nádorů mozku, jejich léčebné modality pro benigní i maligní varianty zahrnující jak chirurgické postupy, radiační terapii a chemoterapii, tak i současné nové možnosti na základě buněčné biologie. Jsou popsány základní klinické příznaky. V diagnostice mozkových nádorů hraje nyní rozhodující roli magnetická rezonance a k jejich definitivní verifikaci je používána stereotaktická biopsie. Léčebná strategie je stanovena na základě histologické diagnózy. Rozhodující vliv na výsledek terapie má u většiny nádorů chirurgická resekce. Postoperační radioterapie a chemoterapie může zlepšit přežití u pacientů s high grade tumory. Současný rozvoj systémové terapie (chemoterapie a biologická léčba) ukazuje nové možnosti pro pacienty s recidivou nádoru. Benigní nádory a metastázy jsou řešitelné chirurgickou resekcí nebo radiační terapií, včetně stereotaktické radioterapie a radiochirurgie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info