Intrakraniální nádory – diagnostika a terapie

Autoři FADRUS Pavel LAKOMÝ Radek — HÜBNEROVÁ P. — SLABÝ Ondřej KEŘKOVSKÝ Miloš SVOBODA Tomáš VYBÍHAL Václav — NEUMAN Eduard — KRYŠTOFOVÁ Soňa — SOVA Marek — SMRČKA Martin
Druh Článek v odborném periodiku
Citace FADRUS, Pavel, Radek LAKOMÝ, P. HÜBNEROVÁ, Ondřej SLABÝ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Tomáš SVOBODA, Václav VYBÍHAL, Eduard NEUMAN, Soňa KRYŠTOFOVÁ, Marek SOVA a Martin SMRČKA. Intrakraniální nádory – diagnostika a terapie. Interní medicína pro praxi, 2010, roč. 12, 7 a 8, s. 376-381. ISSN 1212-7299.
Originální jazyk čeština
Obor Ostatní obory vnitřního lékařství
Klíčová slova brain tumors; surgery; stereotactic biopsy; immunochemistry; radiation therapy; chemotherapy

Primární maligní mozkové nádory představují sice pouze 2 % všech neoplazmat dospělých, ale způsobují relativně poměrně vyšší morbiditu a mortalitu. Podle aktuálně platné klasifikace WHO jsou rozděleny do jednotlivých skupin na základě jejich tkáňového původu a diagnostické imunohistochemie. V článku jsou zmíněny všechny hlavní skupiny nádorů mozku, jejich léčebné modality pro benigní i maligní varianty zahrnující jak chirurgické postupy, radiační terapii a chemoterapii, tak i současné nové možnosti na základě buněčné biologie. Jsou popsány základní klinické příznaky. V diagnostice mozkových nádorů hraje nyní rozhodující roli magnetická rezonance a k jejich definitivní verifikaci je používána stereotaktická biopsie. Léčebná strategie je stanovena na základě histologické diagnózy. Rozhodující vliv na výsledek terapie má u většiny nádorů chirurgická resekce. Postoperační radioterapie a chemoterapie může zlepšit přežití u pacientů s high grade tumory. Současný rozvoj systémové terapie (chemoterapie a biologická léčba) ukazuje nové možnosti pro pacienty s recidivou nádoru. Benigní nádory a metastázy jsou řešitelné chirurgickou resekcí nebo radiační terapií, včetně stereotaktické radioterapie a radiochirurgie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info