MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.


telefon: 532 23 3755, 2190
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Neurochirurgická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Zástupce přednosty kliniky

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Neurochirurgická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Odborný asistent
telefon 532 23 3755, 2190
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 56088
Interní informace Portál MU IS MU