Informace o publikaci

Princip proporcionality v českém správním právu

Autoři

HUSSEINI Faisal

Rok publikování 2010
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabývá problematikou principu proporcionality v českém správním právu. Úvod je věnován obecně roli právních principů v právním řádu a další část principu proporcionality v českém správním právu, jeho zdrojích, z nichž může být dovozen, resp. norem, v nichž je přímo obsažen. Princip proporcionality, včetně úkolů, které má plnit a obtíží, které jsou s jeho aplikací spojeny, je popsán z hlediska judikatury i doktrinálních názorů; v tomto smyslu je dán do úzké souvislosti s pojmy dobré správy a správního uvážení. Závěrem je podán přehled judikatury Nejvyššího správního soudu k dané problematice.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info