Informace o publikaci

Povstalecká hnutí a politický pluralismus: několik poznámek k hnutí nakšalitů v Indii

Logo poskytovatele
Autoři

STRMISKA Maxmilián

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Rexter
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www http://casopis.rexter.cz/rexter_01_2011.pdf
Obor Politologie a politické vědy
Klíčová slova Naxalite movement; Maoism; India
Popis Tato stať představuje příspěvek ke konceptualizaci nakšalitského hnutí jako specifické součásti indického politického a zájmového pluralismu. Toto povstalecké hnutí vykazuje řadu důležitých sociálních a politických rysů, jež nemohou být odpovídajícím způsobem zachyceny a posouzeny, pokud by bylo uplatňováno pouze bezpečnostní hledisko. Nakšalitské hnutí by mělo být pojímáno a hodnoceno tak, aby byla přiměřeně respektována jeho organizační i ideově-programová rozrůzněnost, patrná jak v jeho rané (1967-1972), tak pozdní či současné vývojové fázi.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info