Informace o projektu

Politické strany v Africe, Asii, Latinské Americe a Oceánii

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA407/09/0387
Období řešení
1/2009 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
politické strany, Afrika, Latinská Amerika, Asie, Oceánie
Spolupracující organizace
Univerzita Hradec Králové

Hlavním cílem výzkumu bude ověření současných teorií politických stran (které se ve své většině opírají o analýzy západoevropských a amerických politických stran) na příkladu politických stran v Africe, Asii,
Latinské Americe a Oceánii. Řešitelé chtějí prověřit jednotlivé dílčí teze současné teorie politických stran na
stranickém materiálu zmíněných regionů, jako vznik, vývoj, zánik politických stran, organizační strukturu,
členskou základnu, funkce, ideologii, rozhodování a úlohu politických elit (charismatických osobností) ve
stranické struktuře, typologii politických stran, politické strany a volby (volební kampaně a volby) atd. Jejich
ambicí je taktéž prověřit základní definici politických stran a pokusit se o její přeformulování z pohledu
politických stran Afriky, Asie, Latinské Ameriky a Oceánie. Konečným výsledkem výzkumu bude potvrzení
obecné teorie politických stran nebo návrh na přepracování či doplnění jejich hlavních tezí.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info