Informace o publikaci

Charakterizace interakce protilátek značených nanočásticemi s adukty PAH

Autoři

PŘIBYL Jan SKLÁDAL Petr SUCHÁNEK Miloslav

Rok publikování 2008
Druh Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Popis Metody pro charakterizaci interakce protilátek značených nanočásticemi s adukty PAH, založeno na bázi afinitních biosensorů a ELISA metody. Jedná se o výrobní postup. Tento postup se skládá z imobilizace aduktů polyaromatických uhlovodíků na pevné povrchy (blotovací membrána, citlivá oblast biosensoru, povrch ELISA desky) a z následného postupu vazby značených nanočástic. Uvedený postup vedl ke zlepšení detekčního limitu bioanalytických stanovení o více než jeden řád a ke značenému snížení spotřeby bioreagencií potřebných pro provádění analýz.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info