Informace o publikaci

Technologie pro přípravu metod využitelných v klinickém testování

Autoři

PŘIBYL Jan SKLÁDAL Petr SUCHÁNEK Miloslav

Rok publikování 2010
Druh Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Popis Jedná se o postup pro výrobu ELISA metody využitelné v klinické studii zastoupení PAH (polyaromatický uhlovodík) konjugátů ve vzorcích (tkáňové odběry, environmentální vzorky). ELISA kity využívající protilátky se specifitou k polyaromatickým uhlovodíkům byly testovány na reálných vzorcích DNA poškozené polyaromatickými uhlovodíky. Jedná se o výrobní postup.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info