Informace o publikaci

Právo proti domácímu násilí

Autoři

KRÁLÍČKOVÁ Zdeňka ŽATECKÁ Eva DÁVID Radovan KORNEL Martin

Rok publikování 2011
Druh Učební texty, pomůcky
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Cílem skript je, po stručném vymezení základních pojmů, příčin a nežádoucích následků domácího násilí a charakteristicky jak oběti, tak pachatele, kritická analýza platné české právní úpravy proti domácímu násilí v nejširším slova smyslu, která je, žel, nedostatečná. Jednotlivé kapitoly jsou proto věnovány nejen trestněprávním aspektům domácího násilí, ale celé škále souvisejících problémů, zejména soukromoprávního charakteru. Stranou zájmu nestojí ani poměrně problematické postavení nezletilých dětí v rodině ohrožené domácím násilím. Samostatná pozornost je zaměřena na problematiku nezletilých dětí dopouštějících se domácího násilí v duchu hesla dítě, které ohrožuje, je ohrožené. Nedílnou součástí většiny kapitol jsou úkoly k zamyšlení a příklady k rozvíjení dovedností, resp. právnického řemesla. K získání širšího rozhledu studentů přispívá exkurz do vybraných zahraničních úprav. Skripta tak studentům poslouží nejen jako učební text, nýbrž jako východisko pro další úvahy nad interpretací a aplikací jak stávající platné právní úpravy, tak úpravy připravované. Závěrečné stránky jsou věnovány úvahám de lege ferenda, zejména ve vazbě na nový občanský zákoník a věcný záměr trestního řádu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info