Informace o publikaci

Cyklosporin A v terapii toxické epidermální nekrolýzy

Autoři

NEŠPOR David LIPOVÝ Břetislav GREGOROVÁ Nora

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Dermatologie pro praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Chirurgie včetně transplantologie
Klíčová slova Toxic epidermal necrolysis; ciclosporin A
Popis Toxická epidermální nekrolýza byla poprvé popsána skotským dermatologem Alanem lyellem v roce 1956. Proto tyto nozologická jednotka nese označení Lyellův syndrom. Jedná se o extrémně vzácné onemocnění projevující se rozsáhlou kožní nekrolýzou a systémovou toxicitou. Pouze včasná diagnostika, neodkladné zahájení terapie, kvalitní nutrice a péče o ránu, spolu s precizní mikrobiologickou monitorací, může zlepšovat prognózu takto postižených pacientů. V kazuistice předkládáme případ těžce postižené mladé ženy vietnamské národnosti léčené cyklosporinem A.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info