Cyklosporin A v terapii toxické epidermální nekrolýzy

Autoři NEŠPOR David — LIPOVÝ Břetislav — GREGOROVÁ Nora
Druh Článek v odborném periodiku
Citace NEŠPOR, David, Břetislav LIPOVÝ a Nora GREGOROVÁ. Cyklosporin A v terapii toxické epidermální nekrolýzy. Dermatologie pro praxi, Olomouc: Solen, 2011, roč. 5, č. 3, s. 156-159. ISSN 1802-2960.
Originální jazyk čeština
Obor Chirurgie včetně transplantologie
Klíčová slova Toxic epidermal necrolysis; ciclosporin A

Toxická epidermální nekrolýza byla poprvé popsána skotským dermatologem Alanem lyellem v roce 1956. Proto tyto nozologická jednotka nese označení Lyellův syndrom. Jedná se o extrémně vzácné onemocnění projevující se rozsáhlou kožní nekrolýzou a systémovou toxicitou. Pouze včasná diagnostika, neodkladné zahájení terapie, kvalitní nutrice a péče o ránu, spolu s precizní mikrobiologickou monitorací, může zlepšovat prognózu takto postižených pacientů. V kazuistice předkládáme případ těžce postižené mladé ženy vietnamské národnosti léčené cyklosporinem A.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info