doc. MUDr. Břetislav Lipový, PhD., MBA


telefon: 532 23 2991
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Klinika popálenin a plastické chirurgieLékařská fakulta
Pracovní zařazení Zástupce přednosty kliniky

Členství v akademických orgánech

Pracovní skupina pro HR Award Lékařská fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Klinika popálenin a plastické chirurgieLékařská fakulta
Pracovní zařazení Docent
telefon 532 23 2991
e-mail
Fakulta / Pracoviště MU Ústav patologické fyziologieLékařská fakulta
Pracovní zařazení Docent
Fakulta / Pracoviště MU Mikrobiologický ústavLékařská fakulta
Pracovní zařazení Docent

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 60248
Interní informace Portál MU IS MU