Informace o publikaci

Neobvyklé využití magnetické rezonance pro potvrzení diagnózy infarktu myokardu

Autoři

PANOVSKÝ Roman FEITOVÁ Věra POLOKOVÁ Karin KINCL Vladimír SIKORA Jiří

Rok publikování 2011
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Velmi rychlý rozvoj technologií magnetické rezonance v kardiologii (CMR) v posledních letech umožňuje její častější využití u velké části nemocných s kardiovaskulárním onemocněním. Rozšiřuje se spektrum diagnóz, pro které CMR přináší výrazně vylepšené nebo dokonce zcela nové informace o srdeční anatomii, funkci a perfuzi. Jednou z možností zobrazení myokardu je využití pozdního sycení kontrastem - delayed enhancement (LGE). Naše kazuistika ukazuje možné využití CMR a LGE v nepříliš typické indikaci u nemocného s pálivými bolestmi na hrudi, lehce pozitivními kardiálními markery nekrózy, ale bez elektrokardiografických změn svědčících pro akutní infarkt myokardu a s nálezem hladkostěnných věnčitých tepen. Následně provedené elektrokardiografické vyšetření neobjevilo významnou patologii, pomocí C1 angiografie plícnice byla vyloučena akutní plicní embolizace. Rozpaky v určení diagnózy při rozporných nálezech byly odstraněny definitivně až vyšetřením magnetickou rezonancí, které prokázalo netransmurální jizvu středního a apikálního segmentu laterální stěny levé komory.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info