Informace o publikaci

VLIV ONKOLOGICKÉ LÉČBY ANTRACYKLINY NA CITLIVOST BAROREFLEXU U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH

Autoři

NOVÁKOVÁ Zuzana KALINA Dale Robert ZÁVODNÁ Eva ŠŤASTNÁ Jana HONZÍKOVÁ Nataša FIŠER Bohumil HRSTKOVÁ Hana

Rok publikování 2011
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Úvod: Antracyklinová antibiotika jsou lékem volby v terapii akutní lymfoblastické leukémie (ALL) v dětském věku, a to i přes jejich kardiotoxicitu. Citlivost baroreflexu je ukazatelem vzájemného nastavení sympatického a parasympatického nervového systému a jejich působení v systému regulace krevního tlaku. Cíl studie: Zjistit, zda antracyklinová terapie v dětství má vliv na regulaci krevního tlaku v dospělosti. Soubor a metodika: Vyšetřili jsme 48 bývalých onkologických pacientů po antracyklinové léčbě pro diagnózu ALL v dětství (skupina A, průměrná doba od konce terapie k vyšetření : 9,1+-4,8 let; celková kumulativní dávka antracyklinů 278,2+-42,7 mg/m2) a 415 zdravých dětí a dospívajících stejného věku, 11-20 let, sk.C (1). Citlivost baroreflexu vyjádřena v ms/mmHg (BRS) a v Hz/mmHg (BRSf) byla stanovena spektrální metodou při 0,1 Hz z 5 min kontinuálního záznamu krevního tlaku tep po tepu (Finapres Ohmeda, USA; v klidu, vsedě, 20 dechů/min). Protokol studie byl schválen etickou komisí. Všechny osoby (u nezletilých i jejich rodiče) podepsali informovaný souhlas. Výsledky: U BRS (pro 11-20 let na věku nezávislý index) jsme našli statisticky významný rozdíl mezi skupinou pacientů a zdravých osob (skupina A: průměr +- SD: 7,6+-4,8; skupina C:10,1+-5,2 ms/mmHg; p - 0,01). BRSf (na věku závislý parametr) negativně koreloval s věkem u skupiny C (y= -0,9955x+33,168.8), 79% hodnot skupiny A bylo nižších než průměrná hodnota BRSf zdravých osob (p - 0,01). Závěr: Našli jsme statisticky významný rozdíl v hodnotách BRS a BRSf mezi skupinou zdravých osob a bývalých onkologických pacientů. Naše výsledky ukazují na možnost poškození autonomního nervového systému antracykliny projevující se i po více jak 5ti letech od úspěšně zakončené terapie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info