Informace o publikaci

Genome size and DNA base composition of geophytes: the mirror of phenology and ecology?

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Název česky Velikost genomu a obsah GC bazí u geofytů: zrcadlo fenologie a ekologie?
Autoři

VESELÝ Pavel BUREŠ Petr ŠMARDA Petr PAVLÍČEK Tomáš

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Annals of Botany
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www stránka s abstraktem a pdf článku
Doi http://dx.doi.org/10.1093/aob/mcr267
Obor Botanika
Klíčová slova Life-form; geophytes; genome size evolution; GC content; phenology; stomatal length; seed mass; ecology
Popis Velikost ovlivňuje různé vlastnosti rostlinných druhů, jakými je např. velikost průduchů, hmotnost semen či doba květu. Nicméně tyto vztahy nebyly dosud dobře prozkoumány u druhů s velkými genomy, které se často vyskytují u geofytních rostlin. Také vztah mezi genomickým obsahem bází ekologií druhu nebyl dosud zkoumán. V naší studii jsme analyzovali velikost genomu a genomický poměr bází u 219 geofytů ve vztahu k jejich morfologický, anatomickým a ekologickým vlastnostem. Větší velikost genomu se ukázala být spojena s časným počátkem kvetení a tendencí k růstu ve vlhkém prostředí. Úzká pozitivní korelace byla zjištěna právě v případech extrémně velkých genomů. Množství semen geofytů se ukázalo být v těsné vazbě na jejich ekologií, nikoli však na jejich genetické parametry. U genomického obsahu GC bází jsme zjistili unimodální vztah k velikosti genomu, ale žádný vztah k ekologii druhů. Klíčové závěry: Evoluce velikosti genomu u geofytů úzce souvisí s jejich ekologii a fenologií a je také spojena s významnými změnami ve bázovém složení DNA. I když geofytismus spolu s vytvářením větších buněk, se zdá být výhodnou strategií pro rychlý rozvoj organismu na sezónním stanovišti, může být sucho limitujícím faktorem velkých průduchů a tím omezovat výskyt geofytů s velkými genomy na místech s nedostatkem vody.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info