Low-cost ontology development

Název česky Levný vývoj ontologie
Autoři GRÁC Marek RAMBOUSEK Adam
Druh Článek ve sborníku
Citace GRÁC, Marek a Adam RAMBOUSEK. Low-cost ontology development. In Christiane Fellbaum, Piek Vossen. 6th International Global Wordnet Conference Proceedings. Matsue, Japan: Toyohashi University of Technology, 2012. s. 299-304, 6 s. ISBN 978-80-263-0244-5.
Originální jazyk angličtina
Obor Informatika
Klíčová slova ontology; WordNet; annotation; VerbaLex

V článku je představen projekt budování nového lexikálního zdroje - mělké ontologie odvozené z korpusu. Ontologie by měla být primárně použita pro strojový překlad, syntaktické parsování a dezambiguaci významu slov. V současné době probíhá tvorba ontologie pro češtinu, ale metodologie a nástroje jsou vhodné i pro další jazyky s podobnou strukturou. Ontologie je založena na korpusu BushBank, který vylepšuje práci s nejednoznačnostmi v přirozeném jazyce. Data a nástroje BushBank jsou založena na aplikacích, tím se redukuje čas a náklady potřebné k anotaci korpusu a tvorby lexikálních zdrojů.

Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info