Informace o projektu

Informace o projektu
Projekt LINDAT-Clarin - Vybudování a provoz českého uzlu pan-evropské infrastruktury pro výzkum (LINDAT-Clarin)

Kód projektu
LM2010013
Období řešení
11/2010 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Univerzita Karlova v Praze
Západočeská univerzita v Plzni

Projekt LINDAT-Clarin bude napojen na projekt Clarin, ESFRI projekt (FP7-RI-2122230) pro jazykovou infrastrukturu v humanitních vědách (Common Language Resources and Technology Infrastructure)


Uzel Clarin bude realizován čtyřmi partnery projektu. Toto ZSPO bude realizovat organizačně i technologicky veškeré funkce uzlu (Centrum "A" v terminologii Clarin) pro budoucí asociaci Clarin-ERIC, a bude pověřeno výkonem funkcí MŠMT v Clarin-ERIC (kromě pravomocí rozhodovacích). Navrhovaným sídlem této ZSPO je budova sekce informatiky MFF UK na Malostranském náměstí 25, 11800 Praha 1.


Národní úkoly při tvorbě a dodávání jazykových dat, úkoly vzdělávací a výzkumné budou plnit jednotlivé zakladatelské organizace v jejich stávající struktuře. Organizačně budou jednotlivá pracoviště podporovaná z prostředků LINDAT-Clarin oddělena v rámci těchto organizací.

Publikace

Počet publikací: 91


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 10 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info