Informace o publikaci

Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče o seniory

Autoři

POKORNÁ Andrea JUŘENÍKOVÁ Petra ĎURANOVÁ Katarína DVOŘÁKOVÁ Barbora HOUZAROVÁ Zuzana JANÍKOVÁ Olga KREJČIŘÍKOVÁ Petra LAZÁRKOVÁ Marie MACKOVÁ Marie PINKAVOVÁ Hana POSPÍŠILOVÁ Alena SCHNEIDEROVÁ Michaela STAŇKOVÁ Alena STRAKOVÁ Jana ŠENKYŘÍKOVÁ Marta

Rok publikování 2011
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Publikace je připravena jako přehledný nástroj umožňující využití poznatků v klinické praxi a je doplněna mnoha přílohami, které lze použít pro identifikaci současného stavu seniora v přímé péči. V logickém sledu tak jsou prezentovány nejprve poznatky o úspěšné komunikaci s osobami vyššího věku, která je základním kamenem kvalitní ošetřovatelské péče. Na ně navazují kapitoly zaměřené na hodnocení úrovně sebepéče seniorů a management bolesti. S ohledem na vzrůstající incidenci nehojících se ran se stoupajícím věkem nemocných jsou neopomenutelnou součástí publikace kapitoly zaměřené na péči o osoby s chronickou ránou. Závěrečné kapitoly publikace jsou pak věnovány informacím o paliativní péči a uspokojování spirituálních potřeb seniorů. Věříme, že vám tato publikace umožní nalézt vhodné postupy v péči o seniory, poskytne informace jak identifikovat reálný aktuální stav nemocného a na jeho základě naplánovat adekvátní ošetřovatelské intervence.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info