Informace o publikaci

Mechorosty a cévnaté rostliny mokřadní lokality Kolo na Předních loukách v Bílých Karpatech

Autoři

ONDROVÁ Vlasta NOVOTNÝ Ivan HÁJEK Michal FUKSOVÁ Jitka FAJMON Karel HETTENBERGEROVÁ Eva

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Carpathica Occidentalis
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Botanika
Klíčová slova Bryum klinggraeffii; Campylium stellatum; Dactylorhiza incarnata; endangered species; liverworts; mosses; spring fen; Typha shuttleworthii
Popis V článku je uveden seznam mechorostů nalezených na prameništi Kolo v Bílých Karpatech, doplněný o seznam cévnatých rostlin a také o dva fytocenologické snímky. Mechorosty jsou běžné ve vlhké části lokality, ale vyskytují se často také na kůře stromů na okraji lokality a na disturbovaných místech. Byly nalezeny celkem 2 druhy játrovek, 38 druhů mechů a 1 makrofytická řasa (Chara cf. vulgaris L.). Byly nalezeny také druhy zapsané v Červeném seznamu: Campylium stellatum (LR-nt), Amblystegium tenax, Fissidens adianthoides, Fissidens pusillus, Plagiomnium elatum a Plagiomnium ellipticum (LC-att). Lokalita je zajímavá i výskytem vzácných cévnatých rostlin - z celkového počtu 174 nalezených druhů, 2 náleží ke kriticky ohroženým druhům (CR, C1), 9 k silně ohroženým (E, C2), 3 k ohroženým (V, C3) a 8 k druhům vyžadujícím pozornost (LR, C4a). Mezi nejvýznamnější nálezy patří nově nalezená populace druhu Typha shuttleworthii (CR, C1), extrémně početná populace druhu Dactylorhiza incarnata (E, C2) a velké porosty druhu Centaurea stenolepis (CR, C1). Další zajímavé nálezy jsou představovány druhy Blysmus compressus, Carex distans, Eriophorum latifolium, Ophioglossum vulgatum a Traunsteinera globosa (E, C2).
Související projekty: