Informace o publikaci

Kalokagathie 2011 - Fórum výchovy ke zdraví XIV

Autoři

KACHLÍK Petr

Druh Editorství tématického sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Sborník ze 14. celorepublikové konference Kalokagathie-Fórum výchovy ke zdraví, která se konala v dubnu r. 2011 v Benešově u Prahy, se zabývá problematikou zdraví dětí a mládeže, jeho stavem, rizikovými faktory, podporou a preventivním působením na dětskou populaci. Byly prezentovány výsledky výzkumu různých segmentů životního stylu i projekty primární prevence úspěšně aplikované na školách a zaměřené na zubní zdraví, patologické závislosti, výživové chování, formování žádoucích postojů ke zdravému způsobu života. Rovněž zazněly informace o programech WHO.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info