Informace o publikaci

The picture versus “the pictorial product“ (the genuine and false imagery in authentic visual expressions of the child)

Název česky Obraz versus obrazový produkt (pravá a nepravá imaginace v autentické vizuální expresivitě dítěte)
Autoři

STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ Hana

Rok publikování 2012
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis „nonuniversal“ climate (Gardner,2008, s.24). Výzkum symbolických aspektů dětského výtvarného projevu, který soustavně provádím na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně od roku 1998 potvrdil, že univerzální charakter rané dětské výtvarné tvorby je fenoménem srovnatelným s uměleckými díly výtvarných tvůrců moderny. Stejně tak jako umělci tvoří i děti pravé obrazy vyvěrající z archetypálních modelů a z osobní zkušenosti. V čem je tedy vytváření pravých obrazů dětmi a také umělci tak cenné z pohledu teorie umění a teorie výchovy? Pravé obrazy obsahují symboly vztahující se k existenciálním otázkám lidského bytí. Ilustrujme si tento závěr výzkumu na několika příkladech. Mezi typické symboly objevující se v dětských obrazech patří motivy přírodního Univerza jako jsou planety Slunce a Měsíc, voda, země ve smyslu půdy, krajiny v nejrůznějších podobách (zobrazování prostoru je symbolizováno abstraktními liniemi i konturami připomínajícími reálné předměty nebo barevnými plochami), vzduch (je symbolizován oblaky), oheň (je symbolizován dynamickou šrafurou a barvou) atd.. Centrálním námětem dětských obrazů jsou figury dítěti blízké a dále často také postavy s nadpřirozeným charakterem. Znázorňování nadpřirozených postav je výrazem nevědomé snahy o vyjádření religiozity ve smyslu víry ve všeobecný řád světa. Z těchto uvedených důvodů jsou také dětmi vytvořené pravé obrazy tak oblíbené. Divák v nich nachází zrcadlo své existence, tyto obrazy mu odpovídají na klíčové otázky, které si ve vztahu ke světu klade. Pohled na tyto obrazy stabilizuje jeho psychiku. Jedním z nejdůležitějších znaků těchto obrazů je synkretismus
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info