Informace o publikaci

A Child at Risk

Název česky Dítě v ohrožení
Autoři

KRÁLÍČKOVÁ Zdeňka

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Nezletilé dítě se mnohdy dostává do ohrožení v důsledku objektivní nepříznivé situace, ale i patologického chování svých rodičů. Jde-li např. o legalizaci utajených porodů či zakotvení termínu náhradní mateřství do nového občanského zákoníku, lze říci, že tyto instituty dávají práva matkám bez ohledu na práva a právem chráněné zájmy jejich dětí. Práva otců jdou mnohdy zcela stranou. Skutečnost, že problematika nezletilých dětí ohrožených domácím násilím není zejména v souvislosti s rozvodem či (nucenou) separací jejich rodičů výslovně upravena, vyvolává v praxi celou řadu problémů. To nikomu – a ze zejména ohroženým dětem – nepřináší užitek.
Související projekty: