A Child at Risk

Název česky Dítě v ohrožení
Autoři KRÁLÍČKOVÁ Zdeňka
Druh Další prezentace na konferencích
Citace KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. A Child at Risk. In Parents and Children - an Evolving Relationship. 2012.
Originální jazyk angličtina
Obor Právní vědy
Klíčová slova a child at risk - protection - status - property - domestic violence

Nezletilé dítě se mnohdy dostává do ohrožení v důsledku objektivní nepříznivé situace, ale i patologického chování svých rodičů. Jde-li např. o legalizaci utajených porodů či zakotvení termínu náhradní mateřství do nového občanského zákoníku, lze říci, že tyto instituty dávají práva matkám bez ohledu na práva a právem chráněné zájmy jejich dětí. Práva otců jdou mnohdy zcela stranou. Skutečnost, že problematika nezletilých dětí ohrožených domácím násilím není zejména v souvislosti s rozvodem či (nucenou) separací jejich rodičů výslovně upravena, vyvolává v praxi celou řadu problémů. To nikomu – a ze zejména ohroženým dětem – nepřináší užitek.

Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info