Informace o projektu

Domácí násilí a jeho řešení. Filosoficko-právní analýza problému. (DN)

Kód projektu
MUNI/A/0926/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Cílem projektu je příprava monografie metodického rázu. Předmětem výkladu bude otázka domácího násilí a jeho řešení. Projekt usiluje o interdisciplinární přístup, v tomto případě o filosoficko-právní analýzu. To předpokládá tematizovat otázku domácího násilí v širších společenských souvislostech jako základního předpokladu nalézání adekvátních právních prostředků pro jeho řešení. Filosoficko-teoretická analýza bude zaměřena na výklad základních pojmů a kategorií (násilí, domácí násilí, agrese, oběť, apod.). Na základě toho budou následně zdůvodněny možné strategie jejich právní interpretace.
Právní analýza bude zaměřena na představení současného právního rámce řešení domácího násilí. Zvláštní pozornost bude věnována násilí páchaného na dvou specifických skupinách, a to na dětech a seniorech, s cílem nalézat efektivnější cesty k ochraně jejích práv jako obětí násilí. Součástí bude také tématika mezinárodního práva v dané oblasti. Monografie bude určena pro širší odbornou veřejnost, tzn. nejen pro právníky, ale také pro pedagogy, terénní pracovníky v sociálních službách, lékaře, psychology, pracovníky státní správy či policisty.

Publikace

Počet publikací: 10