Informace o publikaci

Civilní proces a nový občanský zákoník

Autoři

KRÁLÍČKOVÁ Zdeňka

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Sekce byla zaměřena zejména na problematiku nesporných řízení a řízení ve věcech manželských a rodinných ve vazbě na nový občanský zákoník.
Související projekty: