Informace o publikaci

Politická reprezentace individuální a kolektivní: K otázce teoretických základů demokracie na transnacionální úrovni

Logo poskytovatele
Autoři

BRIM Luboš DUFEK Pavel

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Politologický časopis / Czech Journal of Political Science
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Politologie a politické vědy
Klíčová slova Political Representation; Individuals; Collectivities; Liberalism; Communitarianism; Conservatism; Radical democracy; Transnational Democracy
Popis Článek se zabývá otázkou kdo má být reprezentován v institucích moderní zastupitelské demokracie, a systematizuje možné odpovědi dle základních ideových proudů v politické teorii, jež tento problém tematizují. Výklad je následně kontextualizován v nedávných debatách o transnacionální demokracii, v nichž nabývá otázka politické reprezentace obzvláštní relevance. Text nejprve nastiňuje liberální teorii reprezentace, primárně definovanou individualistickým pojetím, ačkoliv v podmínkách moderního státu začleňuje i některé prvky skupinové reprezentace. Následně je pozornost věnována komunitaristické a konzervativní teorii reprezentace, která vychází z představy zastoupení společenských skupin jakožto morálně relevantních subjektů jež disponují svébytnými zájmy. Dále pokrývá radikální teorii reprezentace, která klade do popředí zejména témata skupinové diference a nutnosti uznat v oblasti politické reprezentace nároky znevýhodněných skupin. Text je završen zhodnocením předností a nedostatků jednotlivých přístupů ve vztahu k demokratickému zastoupení na transnacionální úrovni.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info