Informace o publikaci

Daně a poplatky jako cesta k usměrňování znečištění životního prostředí

Autoři

SOLISOVÁ Veronika

Druh Článek ve sborníku
Konference Ekonomické nástroje v právu životního prostředí
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova taxes; payments; ecology; BAT; sustainability; environment; economic instruments; law
Popis Ekonomické nástroje v právu životního prostředí jsou jedním z klíčových prvků, jak ovlivnit politiku životního prostředí a jak zasahovat reálně do této oblasti. Český právní řád postrádá komplexní daňovou úpravu v oblasti ekologie, jakož i výkonný povinný pojišťovací institut znečišťovatelů, odkud by se účinně hradily škody, způsobené konáním či opomenutím znečišťovatele. Některé poplatky nestimulují občany ekologicky se chovat, protože jsou příliš nízké.
Související projekty: