Informace o publikaci

On Biautomata

Název česky O biautomatech
Autoři

KLÍMA Ondřej POLÁK Libor

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj RAIRO - Theoretical Informatics and Applications
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1051/ita/2012014
Obor Obecná matematika
Klíčová slova Biautomata; piecewise testable languages
Popis Iniciovali jsme teorii biautomatů a ukázali její první aplikace. Biautomat může číst slovo střídavě z levé a pravé strany. Každému regulárnímu jazyku je přiřazen jeho kanonický biautomat, který mezi všemi biautomaty rozpoznávající jazyk L hraje stejnou úlohu jako minimální deterministitcký automat mezi všemi deterministickými automaty rozpoznávající L. Očekáváme, že z grafové struktury tohoto biautomatu bude možné rozhodnout příslušnost daného jazyka do jistých významných tříd jazyků. Prezentujeme první dva příklady tohoto druhu. Předně jazyk L je po částech testovatelný právě tehdy, když je jeho kanonický biautomat acyklický. Z tohoto výsledku plyne slavná Simonova charakterizace po částech testovatelných jazyků. Druhou třídou jazyků charaterizovanou pomocí grafové struktury biautomatů jsou prefix-suffix testovatelné jazyky.
Související projekty: