Informace o projektu

Informace o projektu
Algebraické metody v teorii automatů a formálních jazyků II

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA201/09/1313
Období řešení
1/2009 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
automaty, regulární jazyky, variety, polookruhy, jazykové rovnice

Projekt je zaměřen na rozvoj algebraických metod v teorii formálních jazyků.
Budeme dále zkoumat třídy syntaktických struktur regulárních jazyků, tj.
(uspořádaných) syntaktických monoidů a polookruhů a syntaktických
homomorfismů s cílem efektivní charakterizace příslušnosti k důležitým
třídám jazyků. Budeme vyšetřovat třídy průsekových automatů.


Hodláme pokračovat ve studiu implicitních jazykových rovnic, především
vlastností jejich maximálních řešení, s cílem určit, pro které typy systémů
jazykových rovnic jsou všechna maximální řešení vždy regulární. Rovněž se
zaměříme na algebraický přístup k problému stavové složitosti operací na
regulárních jazycích při reprezentaci dvoucestnými automaty.


Obohatíme tzv. q-teorii dalšími poznatky. Budeme se věnovat možnostem
různých logik pro charakterizace významných tříd jazyků.


V rámci projektu budeme pokračovat v naší široké mezinárodní spolupráci.
Výsledky budou prezentovány na prestižních konferencích a publikovány v uznávaných časopisech.

Výsledky

viz http://www.math.muni.cz/~polak/Grant.html

Publikace

Počet publikací: 20


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info