Ochrana osobních údajů absolventů 

Jaké osobní údaje absolventů univerzita uchovává?

Zákon o vysokých školách ukládá Masarykově univerzitě povinnost vést tzv. matriku studentů s informacemi o studiu, které na škole proběhlo. Pokud jste byl/a zapsán/a do studijního programu, musí být vaše studium v matrice, kterou provozuje Informační systém Masarykovy univerzity, zaevidováno doživotně (nelze žádat výmaz). Podobně nám zákon ukládá povinnost zveřejňovat závěrečné práce obhájené po 1. 9. 2006 včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby (viz Zákon o vysokých školách, § 47b).

Absolventi a závěrečné práce

Po ukončení vašeho studia (nebo zaměstnání) můžeme tedy uchovávat a používat jen ty vaše osobní údaje, jejichž další zpracování nám ukládají zákonné povinnosti a které jsou nezbytné pro splnění oprávněných zájmů Masarykovy univerzity (např. prokázat oprávněnost udělení diplomu), nebo jsme od vás obdrželi souhlas s jejich dalším uchováváním a používáním.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Přístup k osobním údajům 

Přístup do Informačního systému, kde jsou vaše osobní údaje evidovány, mají jeho uživatelé doživotní. Masarykova univerzita tím mj. plní povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o informování subjektů osobních údajů o zpracování jejich osobních údajů a umožňuje realizovat právo subjektu na přístup k jeho osobním údajům a právo na přenositelnost. Proto jsou vaše UČO (univerzitní číslo osoby) a primární heslo nadále funkční. Kdykoli se můžete do IS přihlásit, nahlédnout do svých osobních údajů, nastavit si míru jejich zveřejnění a (ne)udělit souhlas s jejich zpracováním.

Zkontrolujte či editujte údaje, které o vás evidujeme.

Chcete si nastavit míru zveřejňování svých osobních údajů? Spravujte své soukromí. 
Změnili jste příjmení, titul nebo adresu? Editujte své údaje. 
Potřebujete dostávat zprávy na jinou adresu? Nastavte si poštu. 

Kontakt 

Mgr. Iva Zlatušková

pověřenkyně pro ochranu osobních údajů

telefon: 549 49 1030
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info