Finance

Popis oboru

Studenti v tomto oboru jsou připravováni pro výkon různých funkcí v peněžnictví, firemních financích a finančním účetnictví. Obor je orientován tak, aby studenti získali znalosti z oblasti peněžních soustav, bankovnictví, pojišťovnictví, firemních financí, účetnictví, finančních trhů a mezinárodních financí. Důraz je kladen na zvládnutí finančních a peněžních problémů. V rámci volitelných předmětů má student možnost prohloubit si znalosti v oblasti bankovnictví, bankovního managementu, účetnictví bank, finanční analýzy a plánu, smluvních vztahů v peněžnictví, finanční účetnictví firem a pojistného trhu.

Úspěšný absolvent je schopen

  • Orientovat se v základních souvislostech osobních, podnikových a mezinárodních financí.
  • Porozumět fungování, organizaci a aktuálnímu vývoji finančních trhů.
  • Analyzovat hospodářské úlohy, navrhnout postup účtování a posoudit vliv účetního řešení na výsledek hospodaření podniků.
  • Vysvětlit funkce a služby obchodních bank a pojišťoven a analyzovat bankovní a pojišťovací systém.
  • Vysvětlit základy finanční matematiky a princip úročení, využít principu úročení u základních problematických oblastí finanční matematiky a aplikovat získané znalosti na konkrétní problémové oblasti.

„Chtěl jsem studovat obor, který má perspektivu a nabízí širokou možnost uplatnění doma i v zahraničí. Finance obě podmínky dokonale splňují. Na škole mě příjemně překvapilo, kolik workshopů a přednášek s lidmi z praxe nabízí. Skvělý je i studentský spolek Klub investorů, který propojení s praxí ještě prohlubuje. Příští rok mám v plánu půlroční pobyt v německém Norimberku v rámci programu ERASMUS.“

Jakub Kropáček Jakub Kropáček

Uplatnění absolventů

Absolventi najdou uplatnění ve funkcích odborných pracovníků na různých úsecích v peněžních institucích, a to především v bankách, pojišťovnách a fondech, ale i ve finančních a účetních útvarech firem a jiných institucích. Mohou pracovat i ve vyšších řídicích funkcích ve finančních útvarech bank, pojišťovacích institucí, jako analytici finančních a kapitálových trhů apod.

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

64 %

absolventů mělo práci už v době státnic

27 700 Kč

průměrný nástupní plat

Markéta Smolková

„Volba studia financí na ESF MU byla pro můj rozvoj a směřování klíčová. Poskytla mi skvělý teoretický základ, rozhled, v jakých oblastech se mohu uplatnit a umožnila propojit studium s prací a zapojit se do mnoha mimoškolních aktivit, kde jsem získala řadu důležitých kontaktů.“

Markéta Smolková
Audit Analyst at Deloitte Czech Republic

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Finance


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Nejčastěji zapisované předměty

Další informace

https://www.econ.muni.cz/do/econ/soubory/studium/katalog/aktualni/BP_FIN.pdf

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info