Finance

Popis oboru

Studenti v tomto oboru jsou připravováni pro výkon různých funkcí v peněžnictví, firemních financích a finančním účetnictví. Obor je orientován tak, aby studenti získali znalosti z oblasti peněžních soustav, bankovnictví, pojišťovnictví, firemních financí, účetnictví, finančních trhů a mezinárodních financí. Důraz je kladen na zvládnutí finančních a peněžních problémů. V rámci volitelných předmětů má student možnost prohloubit si znalosti v oblasti bankovnictví, bankovního managementu, účetnictví bank, finanční analýzy a plánu, smluvních vztahů v peněžnictví, finanční účetnictví firem a pojistného trhu.

Úspěšný absolvent je schopen

  • Orientovat se v základních souvislostech osobních, podnikových a mezinárodních financí.
  • Porozumět fungování, organizaci a aktuálnímu vývoji finančních trhů.
  • Analyzovat hospodářské úlohy, navrhnout postup účtování a posoudit vliv účetního řešení na výsledek hospodaření podniků.
  • Vysvětlit funkce a služby obchodních bank a pojišťoven a analyzovat bankovní a pojišťovací systém.
  • Vysvětlit základy finanční matematiky a princip úročení, využít principu úročení u základních problematických oblastí finanční matematiky a aplikovat získané znalosti na konkrétní problémové oblasti.

„Moje jméno je Michal a v současnosti jsem na Ekonomicko-správní fakultě na doktorském studiu. Na fakultě už jsem sedm let, takže myslím můžu posoudit, že to stojí za to :) Hlavním důvodem, proč zvážit studium u nás, je spousta příležitostí, kterých se vám dostane - vycestovat do zahraničí, poznat úspěšné manažery a podnikatele, podívat se na zajímavé stáže a spousta dalšího.“

Michal Jirásek Michal Jirásek
Student ekonomicko-správní fakulty

Uplatnění absolventů

Absolventi najdou uplatnění ve funkcích odborných pracovníků na různých úsecích v peněžních institucích, a to především v bankách, pojišťovnách a fondech, ale i ve finančních a účetních útvarech firem a jiných institucích. Mohou pracovat i ve vyšších řídicích funkcích ve finančních útvarech bank, pojišťovacích institucí, jako analytici finančních a kapitálových trhů apod.

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

64 %

absolventů mělo práci už v době státnic

27 700 Kč

průměrný nástupní plat

Jiří Hudeček

„Oproti vrstevníkům jsem začal s vysokoškolským studiem až v 23 letech. Po maturitě jsem totiž strávil několik let v Rakousku a Anglii a občas zažil situace, kdy titul z univerzity chyběl. Na akademickou půdu jsem si přišel pro všeobecný ekonomický rozhled, nadhled nad vlastními podnikatelskými aktivitami, větší respekt některých obchodních partnerů a zajímavé kontakty, ze kterých dodnes čerpám.“

Jiří Hudeček
výkonný ředitel Jihomoravského inovačního centra

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Finance


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Další informace

http://www.econ.muni.cz/studijni-katalog/prezencni-bakalarske/finance

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info