Mezinárodněprávní obchodní studia

Popis oboru

Cílem studijního oboru Mezinárodněprávní obchodní studia je poskytnout specializovanou odbornou přípravu pro podnikatelskou sféru, a to hlavně mimo sféru poskytování právních služeb, v oblasti právní regulace mezinárodního obchodu a podnikání s cizím prvkem.

Absolvent získá systematické a ucelené poznatky o rámci právní regulace a o celém spektru klíčových právních odvětví. Tato východiska mu umožní prezentovat odborné a speciální znalosti a dovednosti v zamýšlené oblasti specializace, tj. oblasti právní regulace mezinárodního obchodu a podnikání.

Kombinace obecného teoreticko-právního vědomostního rámce a specializovaných znalostí z oblastí soukromého práva i veřejného práva mu umožní i v budoucnu rychlou adaptaci na rychle se měnící ekonomické a právní podmínky.

Úspěšný absolvent je schopen

  • rozeznat právní problémy týkající se mezinárodního obchodu;
  • dohledat příslušnou právní úpravu a navrhnout a případně prosazovat odpovídající řešení;
  • obhajovat zájmy zaměstnavatele či své jako osoby samostatně výdělečně činné při uplatnění právního rámce.

„Věřím, že pokud chcete dělat něco lépe, musíte na sobě pracovat. Proto jsem se rozhodl využít možnosti kombinovaného studia na PrF MU. V rámci studia mě fascinuje věcnost a aktuálnost problematiky. Na přednáškách často probíráte něco, o čem se ten samý den píše v novinách. Vyučující jsou zpravidla špička ve svém oboru a je obrovská deviza, když s vámi mluví a dělí se o své zkušenosti. Takové možnosti vám mnoho škol nenabídne.“

Pert Schilling Pert Schilling
student oboru Mezinárodněprávní obchodní studia

Uplatnění absolventů

Absolvent bakalářského oboru Mezinárodněprávní obchodní studia najde uplatnění zejména v komerčně právní praxi a v mezinárodním obchodě jak v menších podnicích, kde není angažován podnikový právník s plným právnickým vzděláním, tak ve větších podnicích, patrně pod jeho vedením. Představitelné je rovněž výpomocné působení v advokátních kancelářích a při v poradenství zaměřeném na mezinárodní obchod.

Studium oboru Mezinárodněprávní obchodní studia může výrazně napomoci rovněž živnostníkům, osobám samostatně výdělečně činným a malým podnikatelům a manažerům s nejrůznějšími jinými vysokoškolskými kvalifikacemi či bez nich zabývajících se především či rovněž mezinárodním obchodem.

Zajišťuje Právnická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

88 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

studentů pracuje nebo ví, kde bude pracovat už v době státnic

77 %

absolventů si našlo práci snadno

20 400 Kč

průměrný plat dva roky po absolvování

Lenka Joch

„PrF mi dala možnost studovat ideální kombinaci oboru Mezinárodněprávní obchodní studia, která jsou pro mne odrazovým můstkem do budoucna. Oceňuji, že výuka nebyla směřována jen teoreticky, ale také do praxe, a akcentovaly se diskuze na daná témata. V tomto oboru byl kladen důraz na výuku jazyků, který považuji v této oblasti za nutnost. Lidského přístupu ke studentům a zájmu vyučujících rozvíjet studenty v tomto oboru dále, ať už poskytování nadstandardních materiálů či odborných konzultací si velice vážím.“

Lenka Joch
absolventka oboru Mezinárodněprávní obchodní studia

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Mezinárodněprávní obchodní studia


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Test studijních předpokladů 21. – 22. 4. 2018.

Podrobné informace o Testu studijních předpokladů (TSP) jsou na internetové adrese: http://www.muni.cz/tsp

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.law.muni.cz/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info