Geologie aplikovaná a environmentální

Popis oboru

Obor Geologie aplikovaná a environmentální je určen pro zájemce, kteří plánují pracovat v běžné geologické firemní praxi.

Bakalářský studijní program Geologie poskytuje ucelené vysokoškolské vzdělání v geologických disciplínách. Jeho cílem je připravit absolventa k dalšímu studiu v navazujících magisterských programech a umožnit mu kvalifikovanou volbu jeho další profilace prostřednictvím některého z oborů navazujícího magisterského programu Geologie. Studium v programu zahrnuje základy jednotlivých geologických disciplín. Profilujícími předměty jsou všeobecná geologie, paleontologie, historická geologie, regionální geologie, mineralogie, petrologie a geochemie. Součástí studia jsou geologická cvičení v terénu a odborné praxe. Posluchači se budou moci zaměřit problematiku na geologie-archeologie a geovědní environmentalistiku.

Úspěšný absolvent je schopen

  • samostatně pracovat s českou i cizojazyčnou odbornou literaturou;
  • ovládat v dostatečné míře běžné metody terénních i laboratorních prací;
  • při zpracování získaných dat vhodně využívat výpočetní techniku;
  • vhodně prezentovat písemnou i ústní formou výsledky terénních i laboratorních prací.

„Na přírodovědě mě baví především propojenost sociálního života a jednotlivých přírodovědných směrů. Panuje tu rodinná atmosféra a tak se tu často střetávají biologové s chemiky či matematiky, jindy zas geologové s fyziky. A to ať už ve Spolku přírodovědců, při projevech na Komunikačním tréninku, nad společným projektem nebo čistě jen v menze u jídla , piva či kafe. Navíc základní znalosti výpočetní techniky, kterých se tu každému dostane, otevírají široké pracovní možnosti. A co teprve pak Univerzitní kampus – největší a nejmodernější vědeckovýzkumný komplex ve střední Evropě. Zapojit se přitom může do výzkumné i jiné aktivity opravdu každý!“

Tomáš Havelka Tomáš Havelka
student oborů Nanotechnologie a Matematická analýza

Uplatnění absolventů

Absolventi naleznou uplatnění ve firmách zabývajících se aplikovanými geologickými disciplínami (průzkumem, těžbou nerostných surovin, vyhledáváním a ochranou podzemní vody, stavební geologií, ochranou neživé přírody aj.), na vysokých školách, v kulturně osvětových institucích, v institucích zabývajících se ochranou životního prostředí a ve státní správě.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Jan Hladík

„Na fakultě byla vždycky skvělá přátelská, téměř rodinná atmosféra, takže vzpomínám jen v dobrém. Při vstupu do zaměstnání jsem mohl těžit z všeobecného přehledu získaného na fakultě, i se zaměřením na konkrétní oblast, ze schopnosti analytického zpracování dat a vztahů. Zkušenosti nabyté praxí samozřejmě odhalují teorii ve zcela jiném světle.“

Jan Hladík
specialista na brownfieldy v Regionální rozvojové agentuře jižní Moravy

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Geologie aplikovaná a environmentální


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

a) Test studijních předpokladů nebo
b) Odborný test z geologie nebo
c) Test studijních předpokladů a odborný test z geologie

Při variantě c) se vyhodnotí oba testy zvlášť a uchazeči se započítá pro něho lepší výsledek. Pro vyhodnocení přijímacího řízení bude posuzován pouze jeden test. Uchazeči si vybírají požadovanou variantu v e-přihlášce.

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Chvátal, Marek: Geologie (pro gymnázia), 2014
Jakeš, Petr: Geologie - Učebnice pro ZŠ a nižší stupeň víceletých gymnázií, 2010
Černík, Vladimír: Přírodopis 4 pro 9. ročník základních škol. Mineralogie a geologie, 2010
Černík, Vladimír a kolektiv: Přírodopis 9 pro základní školy - Geologie, ekologie, 2010
Úroveň odborných testů odpovídá ve všech případech obsahu a rozsahu standardů MŠMT pro gymnázia.

Kritéria hodnocení

Výsledky testu studijních předpokladů nebo odborného testu z geologie

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info