Matematická biologie

Popis oboru

Matematická biologie je obor zabývající se využitím matematických a analytických přístupů v biologickém a medicínském výzkumu. Tento obor je šancí pro všechny zájemce o biologii, kterým není cizí logické myšlení, matematika a práce s počítači.

Cílem studia je poskytnout absolventům vzdělání v přírodovědných oborech biologie, aplikované matematiky a informatiky se zaměřením na matematické analýzy biologických a biomedicínských problémů. Absolventi získají přehled ve všech základních biologických disciplínách, dále znalost matematických metod (statistika, matematické modelování, analýza dat) a informačních technologií využitelných v aplikovaném výzkumu. Praktická část výuky je zaměřena na aplikace matematických metod a informačních technologií v řešení konkrétních problémů. Především dle zaměření bakalářské práce a volbou volitelných předmětů se studenti profilují do tří základních směrů:

1) Zpracování a analýza biologických, genomických a proteomických dat;

2) Zpracování, analýza a modelování klinických, fyziologických a epidemiologických dat;

3) Zpracování, analýza a modelování environmentálních dat.

Úspěšný absolvent je schopen

  • rozumět základním teoretickým a metodickým principům v biologii a matematice;
  • řešit zadanou úlohu analýzy nebo modelování biologických, medicínských či environmentálních dat a definovat dílčí otázky řešené úlohy;
  • provést rešerši stavu řešení zadaného problému v české i zahraniční odborné literatuře;
  • vybrat vhodné matematické metody pro řešení zadané úlohy;
  • zvolit a použít dostupný software realizující za stanovených podmínek vybrané matematické metody;
  • formulovat závěry z výsledků matematického řešení zadané úlohy.

„Na přírodovědě mě baví především propojenost sociálního života a jednotlivých přírodovědných směrů. Panuje tu rodinná atmosféra a tak se tu často střetávají biologové s chemiky či matematiky, jindy zas geologové s fyziky. A to ať už ve Spolku přírodovědců, při projevech na Komunikačním tréninku, nad společným projektem nebo čistě jen v menze u jídla , piva či kafe. Navíc základní znalosti výpočetní techniky, kterých se tu každému dostane, otevírají široké pracovní možnosti. A co teprve pak Univerzitní kampus – největší a nejmodernější vědeckovýzkumný komplex ve střední Evropě. Zapojit se přitom může do výzkumné i jiné aktivity opravdu každý!“

Tomáš Havelka Tomáš Havelka
student oborů Nanotechnologie a Matematická analýza

Uplatnění absolventů

Absolventi mohou najít uplatnění při zpracování biologických a medicínských dat v akademické i komerční sféře (výzkum, zdravotnictví, farmakologie, ochrana životního prostředí, zemědělství a lesnictví), v managementu klinických studií, popřípadě v jiných oblastech zabývajících se správou a zpracováním dat.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Jan Hladík

„Na fakultě byla vždycky skvělá přátelská, téměř rodinná atmosféra, takže vzpomínám jen v dobrém. Při vstupu do zaměstnání jsem mohl těžit z všeobecného přehledu získaného na fakultě, i se zaměřením na konkrétní oblast, ze schopnosti analytického zpracování dat a vztahů. Zkušenosti nabyté praxí samozřejmě odhalují teorii ve zcela jiném světle.“

Jan Hladík
specialista na brownfieldy v Regionální rozvojové agentuře jižní Moravy

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Matematická biologie


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

V rámci přijímacího řízení je uchazeč povinen absolvovat písemnou zkoušku. Písemná zkouška obsahuje: test studijních předpokladů, dále jen TSP (pro hodnocení přijímací zkoušky na PřF MU je relevantní výsledek TSP absolvovaného na kterékoli z fakult MU).

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Kritéria hodnocení

Výsledek TSP

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Další informace o studiu matematické biologie lze najít na stránkách věnovaných tomuto oboru:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info