Teorie a praxe trestního a správního procesu

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Studijní program je koncipován jako všeobecná příprava pro výkon zejména těch profesí, které souvisejí s trestním a správním procesem. Získané znalosti ale můžete využít i při vlastním podnikání – např. v oblasti bezpečnostních služeb.

Celá koncepce studia je podřízena tomu, že jste si toto studium zvolili při výkonu svého dosavadního zaměstnání a profese. To znamená, že vám nabízíme patřičnou míru interakce mezi teorií a praxí.

Studium Vám poskytne teoretické i prakticky použitelné poznatky z oborů přímo souvisejících s trestním právem hmotným a procesním, správním právem hmotným a procesním, kriminalistikou, kriminologií a dalšími souvisejícími obory. Přímý kontakt s přednášejícími Vám pak pomůže propojit tyto teoretické a praktické aspekty přednášené materie a poukáže Vám na jejich vzájemné souvislosti.

Jako absolventi tohoto programu potom budete schopni používat v praxi poznatky o rámci právní regulace v odvětví trestního práva a správního trestání. Své dovednosti budete schopni také patřičně prezentovat. V dnešní době se i právní situace často a rychle mění – budete proto schopni vhodně komentovat a interpretovat současné změny právních podmínek na základě obecného teoreticko-právního vědomostního rámce a vysoce specializovaných znalostí z oblastí získaných studiem.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Jste ve služebním nebo pracovním poměru a při své práci se zabýváte problematikou trestního práva, správním trestáním, nebo podnikáte v oblasti bezpečnostních služeb?
  • Chcete vědět více o trestním právu, kriminalistice a kriminologii a získat i základy z dalších právních disciplín?
  • Chcete se vyznat se v leckdy složitém světě práva?
  • Zajímáte se o trestní právo nebo o správní trestání?
  • Chcete proniknout do sféry právní regulace protiprávního jednání?
  • Zajímáte se o právní pohled na odhalování trestných činů a jejich trestání?
  • Máte již zkušenosti z vyšetřování či s bojem s trestnou činností a chcete prohloubit své teoretické znalosti?
  • Vyhovuje vám kombinovaná forma studia, kdy výuka probíhá v rámci jednoho pracovního dne cca každých čtrnáct dní (zpravidla v pátek)?

Pokud odpovíte ano, pak je tento studijní program pro vás.

„Teorie a praxe trestního a správního procesu patří mezi kombinované obory nabízené Právnickou fakultou MU. Tento obor jsem zvolil, protože jsem se zajímal o trestní právo. Byl jsem překvapen, co všechno jsem se naučil. V rámci studia jsem se věnoval všeobecnějším odvětvím práva jako je obchodní nebo občanské právo, které využívám v každodenním životě. Na mém oboru je stěžejní trestní a správní právo, které jsem díky studiu poznal do hloubky. Další zajímavostí jsou specializované předměty, jako je například kriminalistika nebo soudní lékařství.
Obrovskou výhodou je dle mého názoru bloková výuka, která mi umožňuje bez větších problémů studovat druhý obor a chodit do zaměstnání.“

Daniel Malý
student programu Teorie a praxe trestního a správního procesu

Praxe

Při kombinované formě studia není třeba absolvovat odbornou praxi, která je zpravidla určena studentům magisterského programu.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi získáte kompetence, které vám umožní uplatnit se u těch složek veřejné správy, které jsou činné v trestním, přestupkovém nebo jiném správnědeliktním řízení – včetně manažerských postů. Může se jednat např. o Policii České republiky, Generální inspekci bezpečnostních sborů, Hasičský záchranný sbor, Justiční stráž, Vězeňskou službu, Vojenskou policii, Celní správu, Bezpečnostní informační služby, o přestupkovou komisi a jiné podobné správní orgány.

Budoucím nebo stávajícím zaměstnavatelům nabídnete rozsáhlé a hluboké znalosti zejména z trestního práva hmotného a procesního, správního práva hmotného a procesního, kriminalistiky či kriminologie. Vše budete mít navíc podpořené jazykovými schopnostmi. Své poznatky také můžete využít v rámci vlastního podnikání – např. v oblasti bezpečnostních služeb.

„Tento obor jsem si vybrala, protože jsem chtěla získat znalosti trestního práva, které bych mohla využít ve své práci. Kromě opravdu hodně podrobného seznámení s trestním právem hmotným i procesním mi studium umožnilo osvojit si základy práva finančního, obchodního, občanského a poměrně detailně i práva správního. V zaměstnání u Policie ČR navíc využiji také znalosti soudního lékařství nebo soudní psychiatrie a psychologie. Studium mi dalo obrovské množství informací a znalostí od opravdových kapacit ve svém oboru.“

Petra Ledabylová Petra Ledabylová
absolventka Teorie a praxe trestního a správního procesu

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů 24. - 25. 4. 2021 (sobota – neděle).

Podrobné informace o Testu studijních předpokladů (TSP) jsou na internetové adrese: http://www.muni.cz/tsp

Doporučená literatura

S výjimkou případného seznámení se se staršími variantami TSP (viz http://www.muni.cz/tsp/) není doporučena žádná speciální přípravná literatura. Úplné znění všech variant Testu studijních předpokladů z předchozího přijímacího řízení, klíče správných odpovědí a základní statistické charakteristiky najdete na stránce http://www.muni.cz/tsp/. Centrum dalšího vzdělávání PrF nabízí zájemcům o studium Přípravný kurz k přijímačkám 2021. Bližší informace najdete na http://kurzy.law.muni.cz/content/cs/kurzy-pro-verejnost/vse/pripravne-kurzy/


Zaslat zadání TSP z minulých let na e-mail

Načítám...

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Právnická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ne
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Teorie a praxe trestního a správního procesu? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

JUDr. Jan Provazník, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info