Chemie se zaměřením na vzdělávání

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/2021
Termín podání přihlášky do půlnoci 29. 2. 2020

Představení studijního programu

Bakalářský studijní program Chemie se zaměřením na vzdělávání je prvním stupněm přípravy středoškolských učitelů chemie. Budoucí učitel studuje vždy dva obory. Chemii tak můžete kombinovat s matematikou, biologií, fyzikou nebo geografií a kartografií.

Pokud rádi pracujete s lidmi, a zvláště s mládeží, přitahuje vás povolání učitele a zároveň vás baví přírodní vědy, je studium některé z učitelských kombinací na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity ideální volbou.

Studovat budete na vědecky orientované fakultě, což znamená výborné odborné zázemí a moderně vybavené laboratoře. Přírodovědecká fakulta ale vedle odborných aktivit podporuje i rozvoj učitelských studijních programů, protože si je vědoma významu kvalitních učitelů. Spolupracujeme také s řadou středních škol a pořádáme různé aktivity pro středoškoláky nebo veřejnost, do kterých se můžete zapojit.

V bakalářském studijním programu na vás čekají především odborné předměty ze dvou oborů, které si v přihlášce zvolíte. Dále absolvujete blok obecných pedagogicko-psychologických předmětů a krátkou učitelskou praxi na střední škole. Část potřebných kreditů ale můžete získat i za libovolné předměty vyučované na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Závěrečnou práci pak zpracováváte v jednom z oborů a může mít didaktické nebo odborné téma.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Jste připraveni na to, že studium bude především na začátku velmi náročné a zabere vám hodně času?
  • Baví vás experimentovat? Chemie je experimentální věda a práce v laboratoři je důležitou součástí výuky. Pokusy jsou navíc kořením výuky, které vám pomůže studenty zaujmout, nebo je dokonce pro chemii nadchnout.
Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Výsledky přijímacích řízení z minulých let zde

„Vždy jsem chtěl být pedagogem, a protože se mi líbila praktičnost chemie, vybral jsem si ji. Na studiu mě asi nejvíc překvapila ochota všech vyučujících pomoci studentům, variabilita probírané látky a špičková vybavenost laboratoří. V budoucnu bych chtěl využít Erasmus a zlepšovat svoji angličtinu.“

Zdeněk Lukeš
student chemie se zaměřením na vzdělávání

Praxe

Během bakalářského studia projdete povinným praktikem laboratorní techniky a dalšími laboratorními cvičeními z různých chemických oborů, která si budete moci sami vybrat.

K tomu rovněž absolvujete v rámci přípravy na učitelské povolání praxi na spolupracující střední škole. Kromě náslechů v hodinách u zkušeného učitele si vyzkoušíte také sami odučit část hodiny.

Uplatnění absolventů

Absolvent tohoto bakalářského studijního programu bohužel není podle současných zákonů plnohodnotným učitelem. Po úspěšném absolvování bakalářského studia můžete najít uplatnění třeba jako asistenti učitele.

K získání plné kvalifikace středoškolského učitele je potřeba absolvovat navazující magisterské studium, které rovněž nabízí naše fakulta.

„Studovala jsem bakalářské obory Chemie se zaměřením na vzdělávání a Biologie se zaměřením na vzdělávání, na které jsem následně navázala v magisterském studiu. V současnosti učím chemii na Gymnáziu Ladislava Jaroše v Holešově. Ze svého studia využívám především odborné znalosti, které předávám svým studentům. Nesmím opomenout praktické dovednosti z vysokoškolských laboratoří, bez kterých bych se jako učitelka chemie neobešla. Jak jinak nalákat žáky na studium tohoto oboru než zajímavými experimenty a bádáním v chemické laboratoři.“

Lucie Bakalová
absolventka a učitelka na Gymnáziu Ladislava Jaroše v Holešově

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů

Kritéria hodnocení

Výsledek testu studijních předpokladů

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Možnosti studia a předměty

Sdružené studium

Doporučujeme pokračovat na naší fakultě ve studiu navazujícího magisterského studijního programu Učitelství chemie pro střední školy v kombinaci s druhou aprobací.

Absolventi se také někdy úspěšně hlásí do různých navazujících magisterských programů, které jsou odborně zaměřené.

Chcete vědět víc?

Žádné informace nejsou k dispozici

Podejte přihlášku Jak na to?

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/2021
Termín podání přihlášky do půlnoci 29. 2. 2020

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Iveta Hodová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: