Fyzika

Popis oboru

Studium bakalářského oboru Fyzika umožňuje studentům získat obecné fyzikální a matematické vzdělání. Absolvent je obeznámen se základy experimentální a teoretické fyziky a připraven ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Fyzika.

Studium otevírá cestu k porozumění základním fyzikálním pojmům, vztahům a rovnicím v rozsahu daném čtyřsemestrálním kurzem obecné fyziky a posiluje schopnost studentů řešit úlohy z odpovídajících oblastí fyziky. Absolvování čtyřsemestrálního kurzu teoretické fyziky umožní studentům zorientovat se v hlavních oblastech moderní teoretické fyziky (teorie relativity, kvantová mechanika atd.) a rozvíjí jejich schopnost řešit elementární problémy z těchto oblastí. Praktická cvičení

připraví studenty k samostatné experimentální činnosti, rozvíjí schopnost analyzovat výsledky včetně odhadů experimentálních nejistot a interpretovat je s využitím poznatků získaných v teoretických kurzech.

V rámci seminářů a zejména v rámci přípravy bakalářské práce se studenti naučí referovat o výsledcích vlastní výzkumné činnosti a diskutovat o nich.

Úspěšný absolvent je schopen

  • rozumět základním fyzikálním pojmům, vztahům a rovnicím v rozsahu daném čtyřsemestrálním kurzem obecné fyziky, a řešit problémy z odpovídajících oblastí fyziky;
  • orientovat se v oblastech fyziky pokrytých čtyřsemestrálním kurzem teoretické fyziky a řešit elementární problémy z těchto oblastí;
  • provádět jednoduché fyzikální experimenty, analyzovat výsledky včetně odhadů experimentálních nejistot, interpretovat výsledky s využitím poznatků získaných v teoretických kurzech;
  • referovat o výsledcích vlastní výzkumné činnosti a diskutovat o nich.

„Na přírodovědě mě baví především propojenost sociálního života a jednotlivých přírodovědných směrů. Panuje tu rodinná atmosféra a tak se tu často střetávají biologové s chemiky či matematiky, jindy zas geologové s fyziky. A to ať už ve Spolku přírodovědců, při projevech na Komunikačním tréninku, nad společným projektem nebo čistě jen v menze u jídla , piva či kafe. Navíc základní znalosti výpočetní techniky, kterých se tu každému dostane, otevírají široké pracovní možnosti. A co teprve pak Univerzitní kampus – největší a nejmodernější vědeckovýzkumný komplex ve střední Evropě. Zapojit se přitom může do výzkumné i jiné aktivity opravdu každý!“

Tomáš Havelka Tomáš Havelka
student oborů Nanotechnologie a Matematická analýza

Uplatnění absolventů

Absolventi jsou připraveni ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Fyzika. Vzhledem k poměrně univerzálnímu charakteru fyzikálního vzdělání se mohou uplatnit také v rozmanitých institucích zabývajících se základním nebo aplikovaným výzkumem, ale i v profesích mimo obor, kde mohou využít své fyzikální, matematické a informatické dovednosti a schopnost kombinovat je, která je v rámci studia oboru Fyzika rozvíjena.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Jan Hladík

„Na fakultě byla vždycky skvělá přátelská, téměř rodinná atmosféra, takže vzpomínám jen v dobrém. Při vstupu do zaměstnání jsem mohl těžit z všeobecného přehledu získaného na fakultě, i se zaměřením na konkrétní oblast, ze schopnosti analytického zpracování dat a vztahů. Zkušenosti nabyté praxí samozřejmě odhalují teorii ve zcela jiném světle.“

Jan Hladík
specialista na brownfieldy v Regionální rozvojové agentuře jižní Moravy

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Fyzika


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

a) Test studijních předpokladů nebo
b) Odborný test z fyziky nebo
c) Test studijních předpokladů a odborný test z fyziky

Při variantě c) se vyhodnotí oba testy zvlášť a uchazeči se započítá pro něho lepší výsledek. Pro vyhodnocení přijímacího řízení bude posuzován pouze jeden test. Uchazeči si vybírají požadovanou variantu v e-přihlášce.

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Úroveň odborných testů odpovídá ve všech případech obsahu a rozsahu standardů MŠMT pro gymnázia.

Kritéria hodnocení

Výsledek testu studijních předpokladů nebo odborného testu z fyziky

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Studijní katalog: http://www.sci.muni.cz/cz/BcMgrStudium/Studijni-katalogy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info