Bezpečnostní a strategická studia

Popis oboru

Obor Bezpečnostní a strategická studia je v bakalářském studiu zaměřen na široké sociálně-vědní poznání problematiky bezpečnosti a strategie na různých úrovních, od regionální po globální. Cílem je seznámit studující s teoriemi a metodami oboru, s bezpečnostními hrozbami a riziky, s bezpečnostní politikou a se strategickým myšlením v bezpečnostní oblasti. Studium je směřováno ke komplexnímu pojetí bezpečnosti. Náplň studia zohledňuje požadavky dokumentu "Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti", který byl v roce 2007 schválen Bezpečnostní radou státu.

Úspěšný absolvent je schopen

  • popsat a klasifikovat soudobé bezpečnostní problémy;
  • identifikovat nejzávažnější hrozby soudobého světa, především ve vztahu k soudobé střední Evropě;
  • analyzovat soudobou bezpečnostní politiku;
  • využívat základní metodologii bezpečnostních a strategických studií;
  • vyhledávat a analyzovat zdroje z bezpečnostní sféry.

„Studovat FSS jsem se rozhodl proto, že jako jedna z mála fakult v republice nabízela možnost kombinovat taková studia, která mě zajímala. Přihlášek na fakultu jsem měl ale více, protože téměř všechny oborové kombinace mě zajímaly. A právě to obrovské množství příležitostí se stalo charakteristickým pro mé studium. Fakultní časopis, rádio, dělal jsem zpravodaje z fakultního senátu, začal jsem natáčet dokumenty (které mě, mimochodem, dnes živí)… A v neposlední řadě jsem potkal ohromné množství skvělých lidí, mezi jinými také mojí budoucí manželku. Možná jsem neměl úplně čas na dostatek spánku, ale to rozhodně nelituji“

Miroslav Vlček Miroslav Vlček

Uplatnění absolventů

Absolventům oboru Bezpečnostní a strategická studia se otevírá možnost rozsáhlého praktického uplatnění v bezpečnostních složkách (armáda, policie, zpravodajské služby), ve veřejné správě na všech úrovních (např. jako odborníci na bezpečnost v krajských orgánech, na ministerstvech apod.), v oblasti politického poradenství (především jako odborní poradci politiků, kteří se zabývají bezpečnostní problematikou), v hospodářské sféře (jako experti ve firmách, pro něž jsou podstatné bezpečnostně-politické analýzy, ať již vzhledem k vyráběnému či obchodovanému zboží anebo vzhledem k rizikovým regionům, v nichž působí), v nevládních humanitárních organizacích (jako bezpečnostně-političtí experti organizací, které působí v rizikových oblastech, případně se zaměřují na řešení bezpečnostních hrozeb), v mediální sféře (jako odborníci na bezpečnost ve všech druzích médií) atd.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

81 %

absolventů by znovu studovalo na MU

74 %

absolventů si našlo práci snadno

24 400 Kč

je průměrný nástupní plat

Jitka Fürst

„Při studiu mě bavila docela velká volnost, kterou jsme měli ve výběru předmětů, sestavení rozvrhů a vlastním směrování studia. Bavilo mě psát povinné eseje a přemýšlet o tom, co nás učí, seznamovat se s novými věcmi a objevovat svět najednou mnohem větší než na gymnáziu. Na praxi mě to připravilo velmi dobře.
Už během školy jsme měli několik oborových stáží, takže se člověk dostal do různých prostředí a viděl, jak to vše funguje v praxi,
a mohl s tím konfrontovat poznatky ze školy.“

Jitka Fürst
ředitelka rádia Evropa 2

Přijímací zkouška

viz všeobecné informace o přijímacích zkouškách na FSS

Doporučená literatura

neuvádí se

Kritéria hodnocení

viz všeobecné informace o hodnocení uchazečů

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.chcinabss.cz/

http://polit.fss.muni.cz/

Vyberte si kombinaci

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info