Mezioborová konference Život ve zdraví 2021

Datum a místo konání:

·         9. – 10. září 2021.

·         Forma jednání: prezenční, online nebo hybridní (bude upřesněno po uzávěrce přihlášek podle aktuální epidemické situace).

·         Místo konání prezenční formy konference: Pedagogická fakulta MU, Brno, Poříčí 9.

·         Zahájení konference: čtvrtek 9. 9. 2021 v 10:30, Relaxační a konferenční místnost, Poříčí 9 (suterén), nebo online v prostředí MS Teams.

·         Ukončení konference: pátek 10. 9. 2021 v odpoledních hodinách.

Tematické okruhy:

·         Výzkum v oblasti ochrany a podpory zdraví a výchovy ke zdraví.

·         Projekty a programy ochrany a podpory zdraví.

·         Vzdělávání v oblasti ochrany a podpory zdraví a výchovy ke zdraví.

Přihláška:

·         Elektronickou přihlášku vyplní každý účastník sám za sebe nejpozději do 20. 8. 2021 na této adrese:

https://docs.google.com/forms/d/1HPm3qp9BxFflLI4faQnZcNH1irIWFQ4OB7reiCBwd4A/viewform?edit_requested=true#responses

Konferenční poplatek:

·         Základní konferenční poplatek 250,- Kč bude hrazen do 31. 8. 2021 bankovním převodem na této adrese: https://is.muni.cz/obchod/baleni/226750

·         Tento poplatek se nevztahuje na pracovníky nebo studenty MU.

·         Základní poplatek je příspěvkem na organizaci konference, konferenční materiály, přípravu a vydání recenzovaného sborníku a další drobné náklady.

·         Doplňující poplatek pro prezenční účastníky ve výši 200,- Kč bude hrazen hotově při prezenci a zahrnuje mimo jiné občerstvení podávané během konference.

Program konference:

·         Program bude sestaven po uzávěrce přihlášek a zaslán přihlášeným účastníkům konference. Program bude zveřejněn také na stránkách Katedry tělesné výchovy a výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty MU: https://www.ped.muni.cz/wpha/

Konferenční jazyky a příspěvky během konference:

·         Konferenční jazyky při prezentaci příspěvku: čeština, angličtina, slovenština.

·         Účastník konference může přihlásit pouze jeden příspěvek v délce do 15 minut.

·         Na další příspěvky je možné se během vystoupení odkázat a prezentovat je formou souborů v MS Teams (předem dohodnout s pořadateli konference).

·         Příspěvky je možné publikovat v postkonferenčním sborníku.

Sborník z konference:

·         Výstupem z konference bude recenzovaný postkonferenční elektronický sborník s příspěvky v anglickém jazyce s přiděleným ISBN a DOI.

·         Odevzdání příspěvku v elektronické formě zpracovaného podle pokynů níže bude elektronicky (mailem) nejpozději do 10. 9. 2021.

·         Elektronické prezentace aktivních účastníků mohou být se souhlasem autorů zveřejněny na stránkách konference.

Pokyny pro autory příspěvků:

·         Příspěvek v anglickém jazyce prosím zpracujte a upravte podle příspěvků ve vydaném elektronickém sborníku Life in Health 2019: https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/1438

·         Příspěvek zpracovaný podle uvedeného vzoru zašlete doc. PhDr. Petru Vlčkovi, Ph.D., editorovi sborníku, na adresu vlcek@ped.muni.cz

·         V případě dotazů se obracejte na doc. Vlčka nebo na další členy organizačního výboru konference.

Ubytování a stravování:

·         Pořadatelé nezajišťují ubytování a stravu s výjimkou občerstvení v průběhu konference. Ubytování a stravování je dostupné v nejbližším okolí fakulty.

Na Vaši účast se těší organizační výbor konference:

·         doc. PhDr. Petr Vlček, Ph.D.: – předseda: vlcek@ped.muni.cz

·         Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D., vedoucí katedry TVVZ – tajemník: vrbas@ped.muni.cz

·         Andrea Špačková – sekretariát: spackova@ped.muni.cz , tel. 54949 1642

·         doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.: muzik@ped.muni.cz

·         PhDr. Leona Mužíková, Ph.D.: muzikova@ped.muni.cz

·         PhDr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.: reissmannova@ped.muni.cz


Další informace, fotografie nebo videa k události
https://www.ped.muni.cz/aktuality/mezioborova-konference-zivot-ve-zdravi-2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info