VII. Studentská estetická konference

Milí přátelé,

srdečně Vás všechny zveme na sedmý ročník studentské estetické konference! Připravili jsme si pro Vás inspirativní odpoledne nabité zajímavými příspěvky od Vašich kolegů z bakalářského, magisterského i doktorského stupně studia. Můžete se těšit na různorodá témata, bohatou diskuzi i drobné občerstvení. Konference v 19:30 plynně naváže na estetický večírek.


14:00–14:30
Organizace a příchod účastníků
I.
14:30
Dalimil Ševčík
Vícetextové moteto jako estetický problém
Guillaume de Machaut. Sedm set let stará hudba. Tři básnické texty: zpracovány v jedné kompozici, prováděny souběžně. Hudební experiment nebo stará hudba? Jak porozumět a proč…?

15:00
Michaela Stündlová
Zhoubná krása ve vybraných antických mýtech
Tento příspěvek je založen na bakalářské práci, která se zabývá zhoubnou krásou v období antiky. Zkoumá, zda bylo o kráse uvažováno jako o původci negativních následků. Také se snaží poukázat na skutečnost, že byla krása v této době obvykle směšována s pojmy, jako jsou dobro a užitek, avšak důsledek jejího působení nemusel být nutně dobrý. Tato fakta budou demonstrována na několika vybraných mýtech. Příspěvek se také dotkne otázky fungování starořecké společnosti, aby tak byla ucelena představa o situaci, za jaké mýty vznikaly. Cílem bude dokázat, že krása je sama o sobě pouze krásná a nemohou jí být přisuzovány další vlastnosti, tak jako to vnímá současná estetika.

15:30
Anna Puchovská
Obmedzenieako estetický princip v diele Raymonda Queneaua
Experimentální literární hnutí Oulipo si záměrně zvolilo jako výchozí bod tvorby omezení. Co a jak vyrábí ve své Dílně potenciální literatury? Jak uchopit myšlenky tohoto seskupení v kontextu formalismu?

Přestávka 16:00 – 16:15

II.
16:15
Bc. Boleslav Žemlík
Ozvláštnění, alterace a univerzalita v uměleckém překladu
Estetika a teorie překladatelství spolu zdánlivě téměř nesouvisí. Estetika je filosofická disciplína, zabývající se krásnem a vnímáním zejména lidských výtvorů, uměleckých artefaktů. Translatologie zkoumá a popisuje procesy mezijazykové (a v širším smyslu mezikulturní) a produkty, které do těchto procesů vstupují či při nich vznikají. Základním artefaktem je text, odvozený od textu, vytvořeného zpravidla někým jiným v jiném kódu. V příspěvku se pokusíme nalézt styčné body mezi těmito dvěma samostatnými oblastmi, a zjistit, jak dalece je možné teorii jednoho z druhů překladu, konkrétně překladu uměleckého, obohatit o poznatky z estetiky.

16:45
Bc. Vít Raiskub
Richard Wagner jako estetický a kulturní fenomén
Ačkoliv není pochyb o tom, že se německý hudební skladatel období romantismu Richard Wagner řadí mezi velikány západní hudby, dílo žádného jiného hudebního skladatele nebylo vystaveno takové palbě kritiky, jako právě jeho. Příspěvek posluchače seznámí se stěžejními estetickými, filozofickými a kulturními aspekty Wagnerova díla, a to především ve světle publikací britského estetika a filosofa Rogera Scrutona.

17:15
Mgr. Petra Wilherthová
Velká postel z Ware a detekční zámek
V přednášce se posluchači seznámí se dvěma tajemnými artefakty ze sbírek V&A muzea v Londýně, které jsou různě spjaty s literárním textem. Renesanční postel z Ware, jež byla obdivována a opěvována v knihách, a barokní mechanický zámek, na němž je vyryt osobitý vzkaz.

Přestávka 17:45 – 18:00

III.
18:00
Mgr. Václav Křížek
Peter Greenaway a estetizace hnusu
Britský filmař Peter Greenaway ve svých filmech akcentuje dvě témata, která jsou dle něj zásadní pro celou lidskou kulturu: sex a smrt. Nevyrovnává se však s těmito tématy eticky či filosoficky, ale právě esteticky. Tento příspěvek se pokusí povšimnout si prostředků a jejich využití právě z hlediska Greenawayova estetického využití těchto témat, která vedou k odporu či zhnusení.

18:30
Mgr. Jan Horský
„Black CNN“: Epidemiologie morálních intuic a přesvědčení
Současná morální psychologie je skeptická vůči možnostem formální morální výchovy (skrze morální traktáty, řády atd.) a zdůrazňuje spíše neformální prostředky, např. umění. Příspěvek se proto zaměří na narativní umělecké formy, přičemž jeho cílem bude ukázat, že jedna z nich – rap – představuje opomíjený, a přitom nesmírně zajímavý objekt pro studium morální výchovy a kulturní transmise morálních informací. Rap bude nejprve představen ve světle evoluční estetiky a kognitivní naratologie a následně bude analyzován z hlediska toho, nakolik by mohl fungovat jako médium morální změny.

19:00
Závěr a poděkování

19:10
Estetický večírek


Pořadatel
Seminář estetiky (Filozofická fakulta)
Odpovědnost
Mgr. Václav Maxmilián, Ph.D.
Další informace, fotografie nebo videa k události
https://www.facebook.com/events/2037910213106831/
https://is.muni.cz/dstore/bt/000/069/852/377/69852377/VII._Esteticka_konference_-_pozvanka.jpg

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info